Avtaler og vilkår

Les oversikten over våre avtaler, vilkår og priser for produkter og tjenester fra NTE og Altibox.

Elhub er et sentralt IT-system som understøtter og effektiviserer markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge.

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider. 

Klikk her for å komme til Elhub plugin.

Mer informasjon om Elhub plugin finner du her.