Generelle vilkår bruk av betalingsløsning for elbillading

Introduksjon

Nte.charge365.no representerer en skybasert administrasjons – og betalingsløsning ment for bruk mot elbilladere fra Zaptec.
Løsningen viser blant annet om lading er aktiv eller ikke, historikk for forbruk og kostnader. Brukeren kan også bruke websiden til å starte en lading.
 

Bruk av løsningen  

Formålet med løsningen er lading av elbil. For å bruke løsningen må man være registrert med en bruker. Her må navn, adresse, kontaktinfo og et betalingskort registreres. Løsningen kan brukes via pc eller en smarttelefon.
Løsningen lagrer personopplysninger og info om betalingskort registrert i systemet.
 
Kostnader relatert til bruk av løsningen kan variere ut ifra ulike brukersteder og avtaler mellom NTE og eier av ladelokasjoner.