Sponsorvirksomhet

NTE støtter mangfoldet og bredden innenfor idrett, kultur og andre gode formål i Trøndelag.

Aktivitetene vi støtter

Felles for de aktivitetene og tiltakene vi støtter er at de bidrar til levende, attraktive og mangfoldige lokalsamfunn. Aktivitetene gir bolyst og kreativitet som gjør stedene interessante å besøke. I tillegg er det viktig for NTE at bidragene gjør vår virksomhet synlig.

Midler til lokal aktivitet

Trenger du premier eller gaver til et arrangement? Vi bidrar gjerne til lokale tiltak. Hver høst deler vi også ut 3000 refleksvester til 1. og 2. klassinger i Trøndelag i samarbeid med Trygg Trafikk. Har du behov for refleksvester utover dette kan du søke her. 
 

Vanlige spørsmål om sponsing

Du kan søke om valgfritt beløp, men de fleste prosjekt støttes med inntil 10 000 kroner.

Pengene kan utbetales umiddelbart etter søknaden er innvilget, eller etter annen avtale.

I løpet av et par uker etter innsendt søknad vil du få svar på e-post.

Vi har løpende vurderinger av søknader, så du kan søke når som helst.

NTE støtter lag, arrangement og foreninger i Trøndelag innen idrett, kultur og andre gode formål. Tiltak rettet mot barn og unge og med en grønn profil vil prioriteres.

Forutsetningen for å få støtte er at tiltaket eller arrangementet er politisk eller religiøst uavhengig og at organisasjonen har en ryddig økonomi. Vi gir normalt ikke støtte til enkeltpersoner. Lag som mottar støtte, må kunne profilere NTE på nærmere avtalt måte.

NTE inngår ikke avtaler med

-          individuelle utøvere
-          aktiviteter som kan utgjøre en fare for deltakerne
-          livssyns- og politiske organisasjoner
-          bidrag til investeringer i bygg og anlegg