Strømavtaler

Se alle våre strømprodukter.

Illustrasjon av Spotpris

Spotpris

Bestill spotpris, en rimelig strømavtale over tid.

Illustrasjon av Spotpris med pristak

Spotpris med pristak

Du følger markedet hele tiden og vil dermed få en svært gunstig strømavtale over tid.

Illustrasjon av Spotpris med fjutt

Spotpris med fjutt

Bestill spotpris med fjutt.

Illustrasjon av Slå Spot

Slå Spot

For deg som vil betale mindre enn vår spotpris.

Illustrasjon av Webspot

Webspot

Dette digitale produktet gjør at du faktisk betaler mindre enn selve spotprisen i markedet

Illustrasjon av Topp 5 Garanti

Topp 5 Garanti

For deg som vil ha en garantert rimelig avtale.

Illustrasjon av Variabel

Variabel

Prisen på produktet Variabel fastsettes løpende basert på markedsmessige vurderinger.

Illustrasjon av Fastpris 1 år

Fastpris 1 år

Med Fastpris har du full kontroll på strømprisen i hele avtaleperioden på ett år.

Illustrasjon av Fastpris 3 år

Fastpris 3 år

Med Fastpris har du full kontroll på strømprisen i hele avtaleperioden på tre år.