– Bare i november delte vi ut 86 tonn mat, forteller Jort Reitsma, som er daglig leder i Matsentralen Trøndelag. – Det er en rekord med bismak. 

Nye grupper

Det har skjedd noe med samfunnet vårt. Både rentene og matprisene går oppover. Det fører til at stadig flere trenger hjelp for å få satt mat på bordet - og behovet sprer seg hos stadig flere grupper. Minstepensjonister, enslige forsørgere, innvandrere, langtidsledige, langtidssyke, gjeldsslaver og lavinntektsfamilier har for små inntekter og for store utgifter.

– Alle kan komme i en situasjon hvor de trenger å bæres av andre i en kortere eller lengre periode, sier Jort. – Det nye nå er at mange småbarnsfamilier med to inntekter også må be om hjelp for å få mat til barna sine. Gruppen med ukrainske flyktninger øker også. 

Også i år har de ansatte i NTE gitt avkall på julegaven sin fra arbeidsgiveren og heller gitt penger til et veldedig formål. De ansatte nominerer formål de syns fortjener å vinne, og deretter stemmer de over de ulike formålene. 

Tre mennesker holder en sjekk på 25 000 kroner mellom seg. De står under et skilt det står Matsentralen på.

Elling Nilsen Storsve og Jort Reitsma fra Matsentralen Trøndelag sammen med Karianne Garmager Brattgjerd fra NTE.

I år ble det bestemt at de 100 000 kronene de ansatte har til disposisjon, skal deles og gis bort til fire formål. Røde Kors i Trøndelag var første mottaker av 25 000 kroner,  og denne uka er det Matsentralen Trøndelag som får 25 000 kroner i julegave. 

Matsentralen Trøndelag er én av 8 matsentraler rundt omkring i landet. Selv om den holder til i Trondheim, fordeles maten på flere steder i fylket; Steinkjer, Levanger, Tynset og Kristiansund har allerede organisasjoner som deler ut mat til de som trenger det mest, og snart er tilbudet oppe og står i Snåsa og i Molde. Så langt i år er Trøndelag den avdelingen som har delt ut tredje mest mat; etter Oslo og Vestfold Telemark. Matsentralen er en grossist som får inn overskuddsmat fra ulike aktører i matbransjen, og så fordeler det til frivillige organisasjoner som i sin tur gir mat direkte til de som trenger det. Bare i Trøndelag er det over 100 organisasjoner som får mat fra Matsentralen. 

Fire mennesker står sammen og prater rundt paller med brusflasker.

– Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten Matsentralen, sier Gerd Unni Rougnø, som er daglig leder for Tegnspråklig Frivilligsentral i Trondheim. – Mange har problemer med å betale regningene sine. Det er fortvilende å se hvor mange som trenger hjelp. Vi har faktisk vært nødt til å si nei til enkelte som har henvendt seg til oss fordi vi rett og slett ikke har nok til alle. 

Økende behov

I de tre lagrene til Matsentralen Trøndelag er det kasser på kasser med frukt, grønnsaker, meieriprodukter og brød - for å nevne noe. 

Lagerlokale med mat

– Denne uka har vi vært heldige og fått kjøtt også, og det er det stor etterspørsel etter, forteller Jort. – Og jeg ble veldig glad da vi fikk inn noen paller med julesjokolade! 

På fryselageret står paller med risgrøt og pepperkakedeig som Matsentralen fikk donert etter jul i fjor. Så og si all maten de får, er såkalt overskuddsmat. Det kan være alt fra mat som skal ut av sortimentet til produsenten, mat med kort holdbarhetsdato eller mat som er feilmerket eller skal få ny pakning. Gjennom arbeidet Matsentralen gjør, hjelper de matbransjen med å redusere matsvinn samtidig som de bistår ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom. 

Smilende mann som holder opp en pakke pepperkakedeig og en pakke risgrøt

Jort Reitsma er veldig glad for at de kan gi bort julevarer til jul

– Vi har et godt samarbeid med mange store aktører, men vil selvfølgelig ha med flere, sier Jort. – Vi trenger mer av alt! 

Undersøkelser som matsentralene og de frivillige organisasjonene har gjort gjennom året, viser at behovet for mathjelp er ca. 50 % høyere enn det de er i stand til å møte. 

– Jeg føler noen ganger at vi har tatt på oss ansvaret for noe som andre burde løst, sier Jort alvorlig. 

Trenger flere bidrag

Jort, som kom til Trondheim fra Nederland for 10 år siden, var engasjert som frivillig i Matsentralen i flere år før han ble ansatt som daglig leder. Nå er han leder for én fast ansatt og en frivilliggruppe på 18 personer.

– Jeg er så imponert over frivilligheten i Trøndelag, sier han. – Det at folk stiller opp for de som trenger hjelp, er ingen selvfølge. 

I takt med at jula nærmer seg, øker også behovet for hjelp - ikke bare for mat. Også dyremat og ved er kjærkomment. Mangler du penger til mat, mangler du gjerne penger til andre livsnødvendigheter også. 

En mann og en kvinne i samtale. Mellom dem står en stor sjekk på 25 000 kroner til Matsentralen Trøndelag.

Karianne Garmager Brattgjerd fra NTE fikk æren av å overlevere sjekken til Jort

– Det er vondt å høre hvor mange som trenger hjelp, sier Jort alvorlig. – Vi gjør alt vi kan for å lette tilværelsen for så mange som mulig, men behovet er så stort! Vi håper flere kan gjøre som NTE og gi en julegave til noen av de som trenger det mest. Vil du bidra med mat, penger eller frivillig innsats? Les mer på Matsentralen Trøndelag sine nettsider!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.