Én skade er en for mye

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet, lange tidshorisonter, rutiner og evalueringer. Da Camilla Berge Jacobsen så at NTE søkte en leder for kvalitet og HMS, visste hun at hun hadde funnet sin neste jobb. 

Smilende blond kvinne

– Hvorfor jeg liker så godt å jobbe med HMS og kvalitet? Fordi vi alltid kan bli bedre, uansett hvor gode vi allerede er. 

Camilla kom til NTE i september 2021, med både en sykepleierutdanning og en doktorgrad i helsevitenskap i ryggsekken. Den siste jobben før hun kom til det største fornybarselskapet nord for Dovre, var i petroleumsindustrien. Nå har hun jobbet i NTE et halvt år, og hun har benyttet tiden godt. Hun har allerede fått på plass en HMS-strategi, fått NTE til å signere HMS-løftet som forplikter organisasjonen til å jobbe enda mer systematisk med HMS og er i gang med resertifiseringer på flere områder. 

– De første månedene har jeg brukt på å stille spørsmål, smiler hun. – Hvordan gjør vi dette? Hvorfor gjør vi det slik? Bør vi gjøre det annerledes? Nye arbeidstakere tvinger organisasjonen til å tenke over hvordan vi jobber. Det er ikke gitt at vi skal endre rutinene våre, men det er sunt å tenke over hvorfor vi gjør som vi gjør. 

Smilende kvinne foran folk i arbeid på en gardintrapp og rundt et bord.

Personskader

For NTE, som for alle andre arbeidsplasser, skal det være trygt å jobbe. Målet at ingen skal bli skadet på jobb. Likevel skjer det dessverre av og til. 

– Én skade er en for mye, sier Camilla alvorlig. – Og når det skjer, er det vår plikt å finne ut hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen. 

Majoriteten av de som jobber i NTE-konsernet, er elektrikere som jobber ute i felt hver dag. Det er derfor ikke så unaturlig at de fleste personskadene skjer her. I 2021 var det i hovedsak støt, fall fra høyder og snubleskader som gikk igjen og som medførte medisinsk behandling eller fravær. Når noen blir skadet, har vi rutiner for å ivareta den ansatte, og vi undersøker de bakenforliggende årsakene til hendelsen og iverksetter tiltak for å unngå at det kan skje igjen.

– Vi skal bli enda flinkere til å rapportere hendelser som nesten-ulykker og farlige forhold, og enda flinkere til å lære av hendelsene som oppstår, sier Camilla. – Systematisk og godt HMS-arbeid handler blant annet om å bli gode på å identifisere, eliminere eller kontrollere risikoen for farer og ulykker. Det tar vi på største alvor.

Smilende kvinne som holder en kaffekopp mens hun sitter i en sofa

Nye mål

Det å jobbe med HMS innebærer at man må jobbe reaktivt, proaktive og utviklende. 

– Det er det forebyggende perspektivet og den kontinuerlige forbedringen som driver meg; det å være i forkant og forebygge at det skjer uønskede hendelser, sier Camilla. 

I NTE-konsernet, med 550 ansatte, er HMS-arbeidet ulikt fra dag til dag. Selv om det grunnleggende innen HMS er likt uavhengig av hvor du jobber, er eksponeringene i arbeidsmiljøet ulikt avhengig av om man jobber på kontor, på et vannkraftprosjekt eller ute på prosjekt som elektriker. 

For å skape en enda sterkere og bedre HMS-kultur i NTE, har organisasjonen i årevis hatt fokus på HMS-arbeid. 

– HMS-arbeid er grunnleggende i alt vi gjør, sier Camilla. - Målet vårt er at alle skal komme friske og hele hjem fra jobb. 

Det skjer ikke av seg selv. NTE har jobbet systematisk med kontinuerlig forbedring innen HMS over flere år. Vi jobber i henhold til de lover og forskrifter som regulerer virksomheten vår. Dette gjelder både for ansatte og for omgivelsene vi opererer i. 

Vi reviderer HMS-rutinene hvert år, vi kartlegger arbeidsmiljøet ved hjelp av risikovurderinger og vernerunder, vi utarbeider årlige handlingsplaner og har et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. I tillegg er konseptet “Ta 2” godt innarbeidet i NTE. Det betyr rett og slett at du alltid skal bruke 2 sekunder eller 2 minutter og tenke deg om 2 ganger før du går i gang med en arbeidsoppgave; selv om du har gjort den samme oppgaven mange ganger før. 

– Det er like relevant både for elektrikere som for kontoransatte, sier Camilla. – Det å tenke seg om en ekstra gang enten du setter deg i bilen eller klatrer opp i gardintrappa, kan være avgjørende. 

Alle ansatte i NTE får også presentert relevante HMS-tema hver måned. Temaene handler om hva vi kan gjøre for å ivareta fysisk og psykisk helse, miljø og sikkerhet. 

– Det er viktig å løfte blikket og ha et mål å strekke seg etter, sier Camilla. – Når vi har et felles fundament, er det enklere å se hvor vi skal, og hvordan vi kan komme oss dit. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.