Et landbruk drevet av fornybar energi

Landbruket blir stadig mer automatisert og mer energikrevende. Melkerobotene har forlengst fått fotfeste på norske gårder. Det er bare et tidsspørsmål før de elektriske traktorene blir introdusert, og elektriske landbruksroboter som kan pløye, gjødsle, så, luke og høste er under utvikling.

Gård med mange solceller på takene

I tillegg til å forenkle arbeidshverdagen til bønder, har disse nyvinningene én ting til felles; De trenger strøm for å fungere. Utviklingen fra manuell arbeidskraft til automatiske operasjoner gjør at behovet for elektrisitet i landbruket blir stadig større.

NTE er det største fornybarselskapet nord for Dovre - og vi gleder oss over at stadig flere gårdbrukere får øynene opp for fornybare energikilder! 

- Vi skal ta en aktiv rolle i utviklingen av et fossilfritt landbruk, sier Therese Troset Engan, som er leder for innovasjon og forretningsutvikling i NTE. På lang sikt er målet å redusere utslippet av Co2. Det er spennende å være en pådriver for at energi produseres samme sted som den brukes.

Nært samarbeid med landbruket

Sammen med sentrale partnere som Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag, ser vi blant annet på hvordan landbruket kan utnytte solteknologien best mulig.

- Landbruket er i en særstilling når det gjelder bruk av solenergi, forteller Tove Hatling Jystad, som er utviklingsleder ved Mære landbruksskole.

De praktiske forutsetningene er til stede for å produsere mest mulig solenergi: Driftsbygningene har store tak med plass til større solcelleanlegg. Større anlegg gir lavere kostnader per produsert kWh enn mindre anlegg. Gårdsbruk bruker ofte mye strøm på dagtid, når prisen på strøm er høyest - og når solcellene produserer som best. Et solcelleanlegg er alltid mest effektivt om du klarer å bruke strømmen du produserer selv, i stedet for å selge strømmen tilbake til nettet. Det betyr at gårdbrukere som installerer solcelleanlegg, bidrar til økt lønnsomhet ved at både energiutgiftene og driftsutgiftene blir redusert. 

-Vi har stor tro på bruken av solenergi i landbruket, sier Hatling Jystad.

Er du interessert i å vite mer om solenergi?

Les mer om solenergi her

Pilotprosjekt

Sammen med Norsk landbruksrådgivning, Smartgrid og Mære landbruksskole samarbeider vi for å finne ut hvordan landbruket best mulig kan utnytte solteknologi til å produsere sin egen energi. 10 gårdsbruk skal være med i et pilotprosjekt hvor de får installert solcelleanlegg til kostpris. Slik kan vi lære oss hvordan vi skal planlegge og bygge solcelleanlegg i landbruket for å gjøre det mest mulig effektivt. - Erfaringene vi gjør oss, vil vi selvfølgelig dele med resten av landbruket, forteller Therese.

Overgangen fra fossile oppvarmingskilder til lokalprodusert energi er uunngåelig.

- Vi skal lede an i digitaliseringen av fornybar energi. Robotene i landbruket vil raskt få følge av stadig flere digitale nyvinninger. Jo raskere landbruket ser på fornybar energi, desto sterkere rustet står de i årene fremover, og i fremtidige generasjoner, avslutter hun.

Les mer om hvilke energitjenester vi tilbyr til landbruket her

Bestill Agrol solenergi her

Gå til Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Fra februar 2024 ser strømfakturaen fra NTE litt annerledes ut enn før. Vårt mål har vært å gjøre den mer oversiktlig for deg. Hvis du likevel lurer på noe som har med den ...

Gå til Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Når SinkabergHansen nå elektrifiserer fire av oppdrettslokalitetene sine, er det godt nytt både for miljøet og for lokalsamfunnene.

Gå til Tar grep for å få ned strømregningen

Tar grep for å få ned strømregningen

Snart 20 år etter at borettslaget Elvebredden på Steinkjer ble bygget, begynte styret å se på hvordan de kan få ned strømregningen. Nå har en befaring vist at de kan redusere ...

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.