Fra kraftsluk til kraftverk

Solceller på taket, bergvarme fra bakken og frukttrær, drivhus og plantekasser i hagen. På Gartnersletta i Trondheim bygger Skanska en bærekraftsdrøm.

To smilende menn foran en byggeplass

– Kjøper du leilighet her, blir du blant de første i Trondheim som flytter inn i leiligheter som faktisk produserer mer energi enn det de bruker, forteller Kim Bundgård, som er prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling AS. 

Konseptet kalles Powerhouse og er allerede inkorporert i flere næringsbygg. Nå bygger Skanska verdens første Powerhouse-boliger. 

Bygg for fremtiden

– Det er spennende, dette, smiler Kim. – Jeg er veldig engasjert i klima- og miljøspørsmål selv, og det å få være med og bygge boliger som har potensiale til å tilføre nabolaget energi, er midt i blinken. 

Skanska er en av de største entreprenørene i landet, og de er helt tydelige på at klimautfordringene ikke kan løses uten at byggenæringen tar grep. Powerhouse-konseptet svarer opp på mange av miljø-utfordringene i bransjen ved å si at bygget gjennom driftsfasen skal generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending. 

– Det gir oss virkelig noe å strekke oss etter, sier Kim. 

Smilende mann i arbeidsklær foran en byggeplass

Energiforbruket er en viktig del av Powerhouse-boligene. Når Gartnersletta står ferdig, kommer byggene til å tilføre verden 2 kilowattimer per kvadratmeter med ren energi. Sammenlignbare leilighetsprosjekter som er bygd etter TEK 17 bruker ca . 95 kilowattimer per kvadratmeter i året. 

Hvordan det er mulig? Hemmeligheten ligger - som så ofte før - i god planlegging: 

  • Hvordan kan man redusere energiforbruket?

  • Hvordan kan man dekke forbruket på en mest mulig energieffektiv måte?

  • Hvordan kan man legge til rette for produksjon av energi på bygget? 

Det er her NTE kommer inn i bildet. 

Veien mot nullutslipp

For å utnytte byggene på Gartnersletta best mulig, samarbeider Skanska med NTE. 

– Dette hadde vi aldri klart selv, sier Kim, – og derfor knyttet vi til oss en profesjonell partner på området. 

To smilende menn foran en byggeplass

Frode Walstad er leder for energitjenester i NTE, og ansvarlig for hvordan Gartnersletta kan produsere energi som beboerne kan bruke.  – Gartnersletta er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke lokalprodusert energi enda smartere, sier han.

Ett av grepene som tas på Gartnersletta, er at takene blir dekket av solceller. I tillegg til å hente ut energien som kommer direkte fra sola, bores det også etter bergvarme. Det betyr at Gartnersletta kommer til å produsere dobbelt så mye energi som det beboerne kommer til å bruke.  

– Hadde det vært opp til oss, hadde vi solgt den energien til byggene som omgir Gartnersletta, sier han. – Én kabel over veien til LadeTorget hadde vært nok til å dekke hele strømforbruket deres. 

Dessverre holder ikke rammebetingelsene tritt med utviklingen. Slik det er nå, må energien som ikke forbrukes lokalt, selges tilbake til strømnettet. 

– Vi venter utålmodig på at flere skal tenke nytt rundt energiproduksjon og energiforbruk, sier Frode. 

Bare halvparten av all energien vi bruker i Norge, er fornybar. Det er ikke bærekraftig. 

Skal vi nå klimamålene, må vi sette alle i stand til å bidra inn i det grønne skiftet. Det tar Skanska på alvor.  – Målet vårt er å flytte grensene i byggebransjen, sier Kim. – Forhåpentligvis kan vi inspirere andre aktører rundt om i verden til å bygge etter Powerhouse-prinsippene. At det vil gagne oss alle, er det i alle fall ingen tvil om.

Ta kontakt med bedriftsrådgiverne våre

Hei 👋 Gjerne chat med oss dersom du trenger hjelp.