Fra kraftsluk til kraftverk

Solceller på taket, bergvarme fra bakken og frukttrær, drivhus og plantekasser i hagen. På Lade i Trondheim bygger Skanska en bærekraftsdrøm.

To smilende menn foran en byggeplass

– Kjøper du leilighet her, blir du blant de første i Trondheim som flytter inn i leiligheter som faktisk produserer mer energi enn det de bruker, forteller Kim Bundgård, som er prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling AS. 

Konseptet kalles Powerhouse og er allerede inkorporert i flere næringsbygg. Nå bygger Skanska verdens første Powerhouse-boliger. 

Bygg for fremtiden

– Det er spennende, dette, smiler Kim. – Jeg er veldig engasjert i klima- og miljøspørsmål selv, og det å få være med og bygge boliger som har potensiale til å tilføre nabolaget energi, er midt i blinken. 

Skanska er en av de største entreprenørene i landet, og de er helt tydelige på at klimautfordringene ikke kan løses uten at byggenæringen tar grep. Powerhouse-konseptet svarer opp på mange av miljø-utfordringene i bransjen ved å si at bygget gjennom driftsfasen skal generere mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending. 

– Det gir oss virkelig noe å strekke oss etter, sier Kim. 

Smilende mann i arbeidsklær foran en byggeplass

Energiforbruket er en viktig del av Powerhouse-boligene. Når Powerhouse Lade står ferdig, kommer byggene til å tilføre verden 2 kilowattimer per kvadratmeter med ren energi. Sammenlignbare leilighetsprosjekter som er bygd etter TEK 17 bruker ca . 95 kilowattimer per kvadratmeter i året. 

Hvordan det er mulig? Hemmeligheten ligger - som så ofte før - i god planlegging: 

  • Hvordan kan man redusere energiforbruket?

  • Hvordan kan man dekke forbruket på en mest mulig energieffektiv måte?

  • Hvordan kan man legge til rette for produksjon av energi på bygget? 

Det er her NTE kommer inn i bildet. 

Veien mot nullutslipp

For å utnytte byggene på Lade best mulig, samarbeider Skanska med NTE. 

– Dette hadde vi aldri klart selv, sier Kim, – og derfor knyttet vi til oss en profesjonell partner på området. 

To smilende menn foran en byggeplass

Frode Walstad er leder for energitjenester i NTE, og ansvarlig for hvordan Powerhouse Lade kan produsere energi som beboerne kan bruke.  – Powerhouse Lade er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke lokalprodusert energi enda smartere, sier han.

Ett av grepene som tas på Lade, er at takene blir dekket av solceller. I tillegg til å hente ut energien som kommer direkte fra sola, bores det også etter bergvarme. Det betyr at Powerhouse Lade kommer til å produsere dobbelt så mye energi som det beboerne kommer til å bruke.  

– Hadde det vært opp til oss, hadde vi solgt den energien til byggene som omgir Powerhouse Lade, sier han. – Én kabel over veien til LadeTorget hadde vært nok til å dekke hele strømforbruket deres. 

Dessverre holder ikke rammebetingelsene tritt med utviklingen. Slik det er nå, må energien som ikke forbrukes lokalt, selges tilbake til strømnettet. 

– Vi venter utålmodig på at flere skal tenke nytt rundt energiproduksjon og energiforbruk, sier Frode. 

Bare halvparten av all energien vi bruker i Norge, er fornybar. Det er ikke bærekraftig. 

Skal vi nå klimamålene, må vi sette alle i stand til å bidra inn i det grønne skiftet. Det tar Skanska på alvor.  – Målet vårt er å flytte grensene i byggebransjen, sier Kim. – Forhåpentligvis kan vi inspirere andre aktører rundt om i verden til å bygge etter Powerhouse-prinsippene. At det vil gagne oss alle, er det i alle fall ingen tvil om.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.