Gjenbruker gammelt elektronisk utstyr

Gamle mobilladere, tastatur hvor F og R ikke fungerer lenger og kabler til elektronisk utstyr du ikke har brukt på mange år. Der andre ser søppel, ser IT-avdelingen i NTE gull.

Mann dytter på et tungt skap

– Siden vi begynte å systematisere innsamlingen av utrangert IT- utstyr i november i fjor, har vi spart 3 tonn Co2, forteller Per-Ivar Finstad, som er leder for IKT drift i  NTE. – 3 tonn! På bare 2 måneder! Hvis vi fortsetter på samme måte, betyr det at vi sparer miljøet for 18 tonn Co2 i året; ene og alene fra hovedkontoret på Steinkjer!

IT-avdelingen i NTE har levert inn utrangert IT-utstyr siden 2016, men i november i 2021 inngikk de et samarbeid med et norsk selskap som gjør innsamlingen enda enklere. 

– Vi får tilsendt et skap som er omtrent 2 meter høyt og en drøy meter bredt, forklarer Per-Ivar. – Etter at vi har fylt opp skapet, blir skapet sendt tilbake til firmaet. 

Deretter blir alt det utrangerte IT-utstyret gjennomgått og sortert:

  • Utstyr som ikke kan gjenbrukes, blir resirkulert. 

  • Utstyr som kan gjenbrukes, blir reparert og og tilbakestilt før den legges ut for salg

  • Utstyr det ikke er noe galt med, blir tilbakestilt og lagt ut til salg

NTE får en prosentandel av summen for utstyret som blir solgt videre. 

– Ikke bare kan vi bidra til å få ned forbruket, men vi kan også tjene litt på det, sier Per-Ivar. 

Mann står foran et skap på hjul med åpne dører

Mangelvare

Samtidig som ordningen bidrar til å gi det gamle elektroniske utstyret nytt liv, er den med på å gi verdensmarkedet tilgang på såkalte halvledere. Halvledere er kjernen i de fleste tekniske enheter. Alt fra datamaskiner, dataspill, strekkodelesere og mikrochiper i mobiltelefoner trenger halvledere. En kombinasjon av høyere etterspørsel og mindre produksjon har ført til at halvledere er mangelvare, og dette har ført til lengre leveringstid. 

– Halvlederne i utstyret vi samler inn, kan gjenbrukes, sier Per-Ivar. – Det å samle inn gammelt elektronisk utstyr er på mange måter hjelp til selvhjelp. Med flere halvledere tilgjengelig, kan leveringstiden på produkter vi har bestilt bli kortere.

I tillegg til halvlederne, som inneholder silisium, er det mer i det utrangerte utstyret som kan gjenbrukes. Visste du for eksempel at alle kabler, enten det er til mobiltelefoner, PC-skjermer eller datamaskiner, inneholder både gull og kobber? 

Smilende mann med en Mac under armen

Stort potensial

NTE er nok ikke den eneste arbeidsplassen hvor det ligger mye gammelt IT-utstyr som aldri kommer til å bli brukt igjen. Nå håper Per-Ivar NTE kan inspirere andre til å rydde i skuffer og skap. 

– Stort enklere blir det ikke, mener han. – Det at ansatte i NTE også kan levere inn utrangert utstyr hjemmefra, har også blitt godt tatt imot. For oss er det ett fett om utstyret har stått hjemme hos noen av de ansatte eller i et kontorlandskap hos oss.

Enn så lenge er det bare hovedkontoret på Steinkjer som har et skap utplassert. Nå ser IT-avdelingen på hvordan de andre kontorene i NTE kan involveres. 

– NTE har kontor på 7 ulike steder; fra Trondheim i sør til Namsos i nord, sier han. – Selv om det kan virke enkelt å få plassert et eget skap på hver av de 7 kontorene, må vi tenke på om det er bærekraftig å gjøre det på den måten. 

I mellomtiden er de ansatte på de andre kontorene oppfordret til å ta med utrangert elektronisk utstyr når de likevel skal til Steinkjer.  

– Vinninga går opp i spinninga hvis de skal kjøre til Steinkjer ene og alene for å levere utstyr, mener Per-Ivar. – Målet er å minimere miljø- og klimaavtrykket til NTE, og da er det viktig at vi vet hva vi gjør når vi setter i gang med et nytt tiltak. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.