Høye strømpriser i desember gir strømstøtte

Så langt i desember er den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge 269 øre. Det betyr at privatkunder vil få strømstøtte for desember.

Kraftlinje i vinterlandskap

Ingen strømstøtte for november

Strømregningen du får nå i desember, gjelder strømforbruket ditt i november. I november var den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge på i underkant av 64 øre per kilowattime eksl.mva, som tilsvarer 79,72 øre inkl. mva. Regjeringens strømstøtte slår inn når den gjennomsnittlige spotprisen er på 70 øre/kWh. Det ble altså ingen strømstøtte for november. 

Mange tar kontakt med oss om strømstøtte for november fordi fakturaen viser en høyere strømpris enn 70 øre. Det er fordi fakturaen viser strømprisen inkludert moms, mens regjeringens strømstøtte gjelder for 70 øre ekskl. mva (som tilsvarer 87,5 øre/kWh inkl. mva).

Det blir strømstøtte for desember

Så langt i desember er den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge 269 øre. Det betyr at privatkunder vil få strømstøtte for desember.

Strømregningen for desember blir sendt ut i januar. 

Vil du følge med på strømprisen, anbefaler vi deg å laste ned appen Mitt NTE og følge med på strømprisene. 

Her kan du laste ned appen

Strømstøtten kommer automatisk

Du trenger ikke foreta deg noe for å få pengene. De blir automatisk trukket fra nettleia di på fakturaen. Du finner summen under overskriften Nettleie på fakturaen din. 

Hva er strømstøtteordningen? 

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen NordPool. For desember er denne andelen på 90 prosent. 

Det betyr at du får tilbakebetalt 90 % av differansen mellom 70 øre og den gjennomsnittlige spotprisen. Tar vi utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen per 12. desember, betyr det at du ville fått utbetalt 90 % av differansen mellom 70 øre og 269 øre.  

Merk at strømstøtten gjelder for primærbolig; ikke for fritidseiendommer. 

Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke det du betaler for strømmen

Strømstøtteordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen på NordPoolSpot. Så selv om du har en fastprisavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får i strømstøtte. Hvis du og naboen din bruker akkurat like mye strøm, får dere like mye i strømstøtte selv om dere betaler forskjellig pris for strømmen hvis du har en spotprisavtale mens naboen din har en fastprisavtale.

Støtten gjelder for et månedsforbruk opp til 5000 kWh. 

Strømstøtten utbetales av nettselskapet ditt. I Trøndelag er det Tensio. På sidene deres kan du lese mer om gjennomfakturering og se priseksempler på strømstøtte.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.