Hvem bestemmer strømprisen?

At strømprisen endrer seg gjennom dagen, er ikke noe nytt - men nå er forskjellene fra time til time større enn noen gang. 

Strømlinjer i solnedgang

Strømprisene fastsettes ikke av NTE. Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked med Sverige, Danmark og Finland; som igjen er en del av det europeiske kraftmarkedet. Vi har også mellomlandsforbindelser for import og eksport til flere europeiske land. Det innebærer at strømprisene i Norge påvirkes når prisene på kontinentet endrer seg. 

Strømprisen fastsettes på strømbørsen NordPool. Alle strømprodusentene varsler hvor mye strøm de planlegger å produsere det nærmeste døgnet, og store innkjøpsselskap melder inn hvor mye strøm de trenger. Prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel, og en rekke faktorer som påvirker dette. Det innebærer blant annet at strømmen koster mer når det produseres lite strøm samtidig som etterspørselen er høy. NTE og andre strømleverandører kjøper strømmen fra NordPool til samme spotpris, og selger den videre til kundene. Det betyr at spotprisen er den samme uansett hvilken strømleverandør du velger.

Her kan du lese mer om hva som påvirker strømprisen.

Følg med i appen

Det er stor etterspørsel etter strøm i Norge. Siden vi ikke klarer å produsere nok elektrisitet med vannkraft, kommer stadig mer av den fornybare strømmen fra vindkraft og solkraft som produseres både her til lands og i landene vi deler kraftmarked med. Det gjør at vi får til dels store prisvariasjoner fra time til time. 

Nå mer enn noen gang tidligere lønner det seg å ha et bevisst forhold til når du bruker strøm, og hvor mye du bruker. I Mitt NTE-appen finner du strømprisene time for time. Du finner også en oversikt over hvor mye strøm du har brukt, time for time, dag for dag.

Her kan du laste ned appen

Hvor mye strøm bruker du akkurat nå? 

Er du ekstra interessert, kan du kjøpe deg en Fjutt. Den gir deg sanntidsinformasjon om strømforbruket ditt, slik at du til enhver tid har full kontroll over hvor mye strøm du bruker. 

Les mer eller bestill en Fjutt!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.