Hvorfor varierer strømprisene fra time til time?

Følger du med på strømprisene, har du kanskje lagt merke til at det er store prisforskjeller fra time til time. Vet du hva som er årsaken?

illustrasjonsbilde fra appen

Svaret på spørsmålet er været. 

Tidligere var det vannkraft som sto for det aller meste av strømproduksjonen. Da kunne strømprodusentene skru opp og ned produksjonen på vannkraftverkene i takt med etterspørselen etter strøm. 

Nå som vannkraftverkene ikke lenger klare å produsere all strømmen det er etterspørsel etter, har vi i Norden i stadig økende grad tatt i bruk både solkraft og vindkraft. Det gjør oss mer sårbare for varierende vær. 

Tilbud og etterspørsel

Skjermbilde som viser en graf som varierer gjennom døgnet

Prisen på strøm bestemmes av tilbud og etterspørsel. Alle strømprodusentene varsler hvor mye strøm de planlegger å produsere det nærmeste døgnet, og store innkjøpsselskap melder hvor mye strøm de trenger. Prisen blir fastsatt på strømbørsen NordPool, hvor alle handler med alle.

Strømprisen time for time bestemmes av tilbud og etterspørsel. Tommerfingelregelen er at strømmen er billigst på natta og at den er dyrest på morgenen og ettermiddagen. Siden prisene er avhengige av etterspørselen, vil strømmen koste mer hvis det blåser lite eller er lite sol samtidig som etterspørselen er høy. 

Dette må vi bli vant til

Siden stadig mer av den fornybare strømmen kommer fra vindkraft og solkraft, vil vi måtte bli vant til store prisvariasjoner fra time til time. Derfor kan det lønne seg å ha et bevisst forhold til når du bruker strøm, og hvor mye du bruker. I appen vår finner du både strømprisene time for time og strømforbruket ditt. 

Her kan du laste ned appen

Er du ekstra interessert, kan du kjøpe deg en Fjutt. Den gir deg sanntidsinformasjon om strømforbruket ditt, slik at du til enhver tid har full kontroll over hvor mye strøm du bruker. Slikt kan du spare penger på - og det er vel aldri å forakte? 

Les mer eller bestill en Fjutt!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.