Ikke mas om at ungdom er for mye på nett – klag heller på alle som ikke er der!

Det er godt over ti år siden vi fikk de første meldingene om at unger som hadde god tilgang på data hjemme, gjorde det bedre på skolen enn kamerater som ikke hadde det. Noen begynte å snakke om det digitale klasseskillet. Fører utstrakt bruk av PC og internett til at det blir forskjell på folk?

Barn på skolen ser på en laptop sammen med sin lærer

Ja, er det enkle svaret. Det digitale klasseskillet skapes rett og slett der det er forskjell på om folk har god tilgang på nett og utstyr, og der de ikke har det. Det oppstår mellom unge og gamle, og mellom rike og fattige. Og – mellom bygd og by.

Bygdefiber reduserer det digitale klasseskillet

Hvis ei hel bygd er offer for dårlig utbygd nett, er det ingen vits i å snakke varmt om næringsutvikling, tilflytting og velferdsteknologi. Ingen vil etablere tjenester og satse på et sted uten internett.

NTE tok det digitale klasseskillet på alvor og etablerte bygdefiber for 5–6 år siden; en skikkelig dugnadsjobb der innbyggerne, staten og kommunene bidrar. Bygdefiber gir innbyggerne, næringslivet og offentlig virksomhet mulighet til å knytte seg til fiberbasert høyhastighetsbånd. 

Vanskelig for innbyggerne å starte opp alene

– Ideen med bygdefiber startet da NTE oppdaget at mange falt utenfor den kommersielle utbyggingen, forteller Guttorm Haugan, spesialrådgiver hos NTE.

– Innbyggerne var oppgitt, men enkeltpersoner hadde ikke ressurser til å dra i gang en slik utbygging alene. NTE har kunnskap og penger så vi kan legge til rette for utbygging, og når vi går foran som en slags stor ildsjel, så kommer lokale ildsjeler på banen og jobber videre med prosjektene. Et godt samarbeid med fylkeskommunen og kommunene er også en forutsetning, og det har vi fått til i Nord-Trøndelag. Nå ønsker vi å gjennomføre bygdefiberprosjekter i hele Trøndelag.

Du kan bo temmelig sentralt og likevel mangle internett

Haugan opplever at mange tror at det kun er de ytterste utpostene som har dårlig dekning, men du trenger for eksempel bare å bevege deg noen kilometer fra Værnes flyplass før problemet merkes godt. Hastigheten er ikke i nærheten av det man trenger til daglig.

– Unger som skal sende lekser til skolen, for eksempel. Vi hører om foreldre som må kjøre flere kilometer for å finne et sted med god nok dekning for å sende filene!

Haugan rister oppgitt på hodet.

–Senest i går kveld var det en kjenning som skulle sende en del bilder til ei bok, forteller han. Fotballkampen på TV startet omtrent samtidig som han trykket send. Bildene kom frem først da kampen var ferdig!

Folk trenger internett for å bli gode på ny teknologi

Ifølge Norstat sier syv av ti at de frykter det digitale klasseskillet. Og SSB kan fortelle at halvparten av befolkningen sliter med å holde følge med den digitale og teknologiske utviklingen, mens rundt 400 000 har problemer med å bruke internett. Det er store tall.

– Folk på landet var de siste som fikk vei og strøm. De skal ikke være de siste som får skikkelig nett, for da blir det ikke levandes der!

Derfor er bygdefiber viktig for å hjelpe folk flest på nett.

Oldemor har godt av å komme på seg Facebook. Det kan virke banalt, men realiteten er at mange eldre opplever en helt ny – og hyppigere – kontakt med verden gjennom sosiale medier. Gjennom å bruke PC og nettbrett til slike dagligdagse ting blir de samtidig i stand til å håndtere teknologi når de trenger den til andre gjøremål.

Det å finne informasjon på nett og behandle denne er en egenskap. Er du dårlig til det, er det større sjanse for at du henger etter. Og det gjelder uansett om du er oldemor, næringsliv, skoleelev eller kommune.

NTE er modell for resten av landet

Fra NTE sin side handler bygdefiber om å vise samfunnsansvar, og nå begynner resultatet virkelig å vises. Over 40 prosjekter er gjennomført med suksess, og arbeidet sprer seg.

Haugan opplever at stadig flere områder ønsker å gjennomføre bygdefiberprosjekter, og det er også satt i gang fiberutbygging som følger samme opplegg i andre deler av landet.

– Dette er et arbeid vi er skikkelig stolte av. Vi gjør en god innsats for hverdagen til folk. For folk flest handler det om å kunne studere og jobbe effektivt uavhengig av hvor man bor. I en større sammenheng handler det om muligheten til å etablere nye bedrifter og arbeidsplasser. Folk på landet var de siste som fikk vei og strøm. De skal ikke være de siste som får skikkelig nett, for da blir det ikke levandes der!

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.