Ingen strømstøtte for januar

Den gjennomsnittlige spotprisen i Midt-Norge endte på 87,00 øre per kilowattime inkl.mva. i januar. Det betyr at det ikke blir utbetalt strømstøtte for trønderne.

Kraftlinje i vinterlandskap

Strømregningen du får nå i februar, gjelder strømforbruket ditt i januar. 

For å få strømstøtte, må den gjennomsnittlige spotprisen være på 70 øre eksl.mva. Det tilsvarer 87,50 øre inkl.mva. Strømprisen i NO3* endte altså akkurat under summen hvor strømstøtten slår inn. 

*Norge er delt inn i 5 strømprisområder. Med unntak av Namsskogan, Røyrvik og Lierne (NO4) og Røros (NO1), tilhører alle de trønderske kommunene NO3. 

Hva er strømstøtteordningen? 

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 87,50 øre/kWh inkl.mva (eller 70 øre ekskl.mva) og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen NordPool. For januar er denne andelen på 90 prosent. 

Det betyr at du får tilbakebetalt 90 % av differansen mellom 87,50 øre og den gjennomsnittlige spotprisen de månedene hvor strømprisen er over 87,50 øre/kWh inkl.mva.

Det er spotprisen som bestemmer hva du får igjen – ikke det du betaler for strømmen

Strømstøtteordningen tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen på NordPoolSpot, ikke hvilken pris du betaler per kilowattime gjennom strømavtalen din. Så selv om du har en fastprisavtale, er det spotprisen som avgjør hva du får i strømstøtte. Hvis du og naboen din bruker akkurat like mye strøm, får dere like mye i strømstøtte selv om dere betaler forskjellig pris for strømmen hvis du har en spotprisavtale mens naboen din har en fastprisavtale.

Støtten gjelder for et månedsforbruk opp til 5000 kWh. 

Finn mer informasjon hos nettselskapet ditt

For å få strømstøtte må strømmåleren din være registrert som husholdning hos ditt nettselskap. Er du usikker på om måleren din er registrert som husholdning, ta kontakt med nettselskapet ditt.

Bor du i Trøndelag, er det Tensio som er nettselskapet ditt. Her kan du lese mer informasjon om strømstøtten.

Bor du utenfor Trøndelag, må du sjekke nettsidene til nettselskapet ditt. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.