Produsentene av strøm, ofte kalt kraftprodusenter, leverer inn til strømnettet. Husholdninger, næringsbygg, offentlige bygg og industri tar ut strøm fra det samme nettet. Strøm må leveres fysisk. Det må gå en ledning fra der strømmen produseres til der du bruker strøm – eller lader batteriene. Det er dyrt å legge og vedlikeholde strømnettet, det er derfor bare ett strømnett i hvert område.

b2ap3_thumbnail_til_blogg_20160215-123327_1

Selskapene som håndterer strømnettet i et område, kalles nettselskap, og har ansvar for å distribuere strømmen. Fordi selskapene har monopol i sine områder er virksomheten strengt regulert, og som strømforbrukere betaler vi nettleie til disse selskapene. Nettleia er en slags porto for at de distribuerer strømmen, og bestemmes av antall kWh som du bruker. Hvilket nettselskap du har, avhenger av hvor du bor i landet. Bor du i Trøndelag er det Tensio som er ditt nettselskap.

Kjøp og salg av strøm foregår på helt uavhengig av det fysiske strømnettet. Alle strømprodusenter varsler hvor mye de planlegger å produsere, og store innkjøpsselskaper melder hvor mye strøm de trenger. Prisen fastsettes etter tilbud og etterspørsel på en børs, hvor alle handler med alle. 

Innkjøpsselskapene kalles strømleverandører, og det er disse vi som forbrukere kjøper strøm av. I NTE-konsernet er det NTE Marked som er strømleverandør, og selger strøm til kunder over hele landet, mens NTE Energi produserer selve energien og selger denne til strømbørsen.

Strømleverandørene kjøper strøm på strømbørsen og selger den videre til husholdninger, offentlig virksomhet, næringsbygg og industri. Det finnes mange typer strømavtaler på markedet, og disse har ulik måte å fastsette prisen på. Vil du lære mer om forskjellen på en spotprisavtale, en variabelavtale og en fastprisavtale? Les mer her.

Strømleverandørene tilbyr ulike måter å kjøpe strøm på. Noen krever forskuddsbetaling, en praksis Forbrukerombudet er skeptisk til. NTE har bare etterskuddsvis betaling etter hvor mye strøm du har brukt.

Tredelt strømregning

Den totale strømregninga består av tre hoveddeler:

  1. Nettleie – går til nettselskapet og er en slags porto som dekker din andel av kostnadene til det fysiske strømnettet.
  2. Strømforbruket – det antall kWh som du har brukt i perioden. Prisen er avhengig av hvilken type avtale du har med strømleverandøren.NTE har flere alternativer.Den prisen som ofte omtales i media er børs-prisen, altså strømleverandørens innkjøpspris.
  3. Avgifter til staten. Strøm har en høy andel avgifter, og det beregnes i tillegg moms.

For en gjennomsnittlig husholdning utgjør de tre delene omtrent like mye, men det er avhengig av hvor mye strøm du bruker og hvilken strømavtale du har.

Når media omtaler kWh-prisen er det som ofte bare børsprisen de oppgir, og ikke samlet pris ut til sluttbruker. Strømleverandørene oppgir også sin del av prisen, fordi nettleia – og dermed også avgiftene, kan variere.

Ulike priser rundt om i landet

Selv om strømnettet er sammenhengende, er det begrensninger i kapasiteten til høyspentmastene mellom regionene. Når det i perioder er stor forskjell på tilbud og etterspørsel i ett område, kan det bety enten spesielt lave eller spesielt høye priser. Selv om du kjøper strøm fra en nasjonal leverandør, må du forholde deg til prisene i den regionene strømmen skal leveres.