Lad batteriene trygt

Har du elsykkel eller elsparkesykkel? Da bør du lese videre - her kommer nemlig 7 gode råd om hvordan du lader batteriene best - og tryggest - mulig.

Føttene til en gutt på elsparkesykkel

Selv om det foreløpig har vært få ulykker knyttet til lading av batteriene, øker antallet etter hvert som stadig flere av oss suser rundt i trafikken. 

Følger du disse enkle rådene, minimerer du sjansen for at ladingen fører til brann. 

  1. Ikke lad om natten eller når ingen er hjemme! Som med alle andre batterier du lader, bør du ha et visst tilsyn med ladingen.

  2. Lad batteriet i et rom med røykvarsler, nær brannslukningsapparat. Har du nok røykvarslere? Les hvor mange du bør ha, og hvor de bør plasseres.

  3. Ikke lad batteriet på et gulv som har varmekabler.

  4. Ikke lad batteriet på et sted med mye brennbart materiale, eller på tregulv. Har du ikke nok stikkontakter? Bestill elektriker i dag!

  5. Hvis det begynner å brenne i batteriet, utvikles det giftige avgasser. Derfor er det lurt å lade batteriet i et rom hvor du kan lukke døren for å forhindre eller forsinke at gass og røyk sprer seg i boligen din.

  6. Ta batteriet av laderen (og trekk ut støpselet på laderen) når batteriet er ferdigladet. Batteriet har best av å ikke bli fulladet hver gang - det optimale er at batteriet er mellom 50 og 70 prosent ladet.

    Mann med elsykkel

  7. Ikke lad batteriet hvis det plutselig lader mye raskere eller dårligere enn vanlig etter at du har mistet det i bakken eller dunket det inn i noe; det kan være et tegn på at batteriet er skadet. 

PS: Mange batteriladere har jordet støpsel. Har du en sikringskurs med jordfeilautomat, oppdages feil tidligere enn med vanlige sikringer. Det gjør at faren for brann i noen tilfeller kan reduseres.

Trenger du flere stikkontakter eller røykvarslere - eller hjelp med noe annet elektrisk? 

Bestill elektriker

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.