Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Når SinkabergHansen nå elektrifiserer fire av oppdrettslokalitetene sine, er det godt nytt både for miljøet og for lokalsamfunnene.

Oppdrettsanlegg nær bebyggelse. Tre båter er på vannet rundt merdene.

De dieseldrevne generatorene på fôrflåtene stilner og erstattes av landstrøm og hybride anlegg. Ikke bare reduserer fast strømforsyning klimaavtrykket ved lokalitetene ytterligere, men det gir også bedre infrastruktur i form av strømforsyning og bedre internettforbindelse.

Et av de største i Trøndelag

I november ble SinkabergHansens lokalitet på Gjerdinga i Ytre Namdal tilkoblet landstrøm. I tillegg er arbeidet med å elektrifisere Klungset i Nærøysund og Otervika og Øksningen i Bindal i full gang. Den praktiske jobben er det NTE og Fjord Maritime som gjør. 

– Vi i SinkabergHansen jobber kontinuerlig med å redusere klimaavtrykket fra virksomheten, forteller Hallgeir Pedersen, som er teknisk leder sjø i havbrukskonsernet som årlig produserer vel 35 000 tonn matfisk i egne sjølokaliteter.

To smilende menn står på en kai foran en båt

Kristian Haug Flakk (prosjektleder i NTE) og Hallgeir Pedersen (teknisk leder sjø)

– Det totalt omfanget av virksomheten vår er stort, sier Pedersen. - Derfor jobber vi sammen med gode samarbeidspartnere for å finne stadig mer klimavennlige måter å håndtere alt i hele verdikjeden; fra smoltproduksjon på land til ferdig foredlet laks. 

Elektrifiseringen gir en betydelig reduksjon i dieselforbruket, og vil fase ut over 650 000 liter diesel hvert år. Det tilsvarer et redusert klimaavtrykk på 1700 tonn CO2.  

Samarbeidet mellom SinkabergHansen og NTE kom i stand gjennom fornybarklyngen Renergy; som tok initiativ til å etablere løsninger som kan bidra til et enda bedre klimaregnskap for havbruksnæringen. 

– Samarbeid er nøkkelen til å få ned utslippene, sier Thomas Bjørdal, som er daglig leder i Renergy.  

Mann med alvorlig ansiktsuttrykk står foran en betongvegg

Thomas Bjørdal

– SinkabergHansen og NTE har forbilledlig kommet frem til løsninger som er bra for miljøet, dyrevelferden, de ansatte i næringa og lokalbefolkningen. 

Ny teknologi på flåtekanten

Rent praktisk innebærer elektrifiseringen at det blir lagt sjøkabler fra land ut til de ulike lokalitetene. I tillegg til landstrømanleggene, har SinkabergHansen investert i trafoer og batteriløsninger på alle fôrflåtene slik at flåtene alltid har tilgjengelig energi om det skulle oppstå utfordringer med tilførselen av strøm. Enova har gitt støtte tilsvarende 30 % av utgiftene til landstrømprosjektene med batterier. 

Et elektrisk skap i grå stål på en kaikant

For å forenkle av- og påkoblingen av både sjøkabel og fiber, har SinkabergHansen tatt i bruk et helt nyutviklet skap som er montert på flåtekanten. Det solide skapet kan enkelt heises direkte over på en egen flåte; for eksempel under brakklegging og ved bytting av flåter. Slik slipper man å kutte sjøkabelen ved hver terminering. 

Smilende mann med briller og jakke med NTE-logoen på står foran et vann

Jakob Krogsrud

– SinkabergHansen har alltid vært pionerer, blant annet når det gjelder å ta i bruk fremtidsrettet teknologi, sier Jakob Krogsrud, som er leder for elektrifisering i NTE, og legger til at dette er et av de største landstrømprojektene i kombinasjon med batteri som er gjennomført  i Trøndelag. 

Bedre tilgang på strøm…

I dag er over halvparten av havbrukslokalitetene langs kysten tilknyttet landstrøm. Det er altså fremdeles et stort potensial for å redusere bruken av fossil energi. Det er knapphet på strøm mange steder langs kysten - så også langs Namdalskysten og oppover mot Helgelandskysten - men kombinasjonen av batterier og landstrøm gjør at SinkabergHansen ikke trenger så mye strøm fra land. Batterisystemene reduserer også effekttoppene som blant annet oppstår under fôringsperiodene, og dermed også belastningen på det lokale strømnettet. 

I tillegg sørger netteierne Bindal Kraftlag og Tensio for en permanent oppgradering av infrastrukturen på land slik at strømkapasiteten på land blir økt. 

… og på internett

Fôrflåtene trenger mye data for å håndtere videomaterialet fra fôrovervåkning. I dag løses dette med en antenne på fôrflåten som får signal fra en radio-mast på land. Stabiliteten kan derfor være dårlig ved høy sjø, og det kan gi store økonomiske konsekvenser ved feil-fôring. NTE og SinkabergHansen ser på løsninger for å etablere fiber på land ved lokasjonen for så å sende bredbåndsignalet via fiber i den nye sjøkabelen.

– Ikke bare kan dette gi muligheter for autonom drift av fôrflåtene, men det kan gi fibertilgang til fastboende, hytteeiere og andre næringsdrivende i nærheten av lokasjonen, sier Kristian Haug Flakk, som er prosjektleder i NTE. 

Tre båter på sjøen

Elektriske arbeidsbåter

SinkabergHansen skal i løpet av våren ta i bruk to elektriske arbeidsbåter og en hybridbåt. De har også installert batterisystem på en eksisterende arbeidsbåt. 

– Båtene skal lade på landbasene, og nå som fôrflåtene får landstrøm, ønsker vi å få på plass lademuligheter ute på flåtene også, forteller Pedersen. – Da kan vi drive enda mer fossilfritt. 

Pedersen fremhever også det økonomiske aspektet ved å investere i landstrøm. 

– Samtidig som vi reduserer forbruket av diesel, forsterker vi det økonomiske bidraget, sier han. – Prisen på brennstoff er nær doblet på få år.

SinkabergHansen har investert mange millioner på å skape et bedre miljø og en mer lønnsom drift. Landstrøminvesteringene med batterier har en estimert tilbakebetalingstid på rundt 4 år sammenlignet med den fossile driften. 

– Dette lover godt for fremtiden, avslutter Pedersen.

Gå til Tar grep for å få ned strømregningen

Tar grep for å få ned strømregningen

Snart 20 år etter at borettslaget Elvebredden på Steinkjer ble bygget, begynte styret å se på hvordan de kan få ned strømregningen. Nå har en befaring vist at de kan redusere ...

Gå til Donerer teknisk utstyr til Ukraina

Donerer teknisk utstyr til Ukraina

Før jul ble 19 paller med utstyr for datakommunikasjon og radiosamband sendt fra NTEs lokaler i Steinkjer til Ukraina.

Gå til Tilgjengelig døgnet rundt, året rundt

Tilgjengelig døgnet rundt, året rundt

På nettverksovervåkningssenteret i NTE er det alltid folk på vakt. Det er en trygghet for deg som kjøper internett og datasentertjenester fra oss.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.