Jørgen Dyrhaug har jobbet med strategisk cyber-sikkerhet hos Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) de siste 10 årene, og han har sett hvordan svindelforsøkene blir stadig mer avanserte.

– Mørketallene for dataangrep er enorme, forteller Jørgen, – og de alvorligste hendelsene - de hvor vi i NSM er involvert - får omverden sjelden eller aldri vite om. 

På stram line over avgrunnen 

Christian Jenssen, som er leder for bedriftssegmentet i telekomdelen av NTE, har invitert Jørgen til Steinkjer for å snakke om sikkerhet og om faremomentene vi må være oppmerksomme på. 

– Da du tok oss med opp på denne verandaen, tenkte vi automatisk på at vi må være forsiktige når vi lener oss inntil rekkverket, sier Jørgen. – Tenk om vi hadde hatt en slags digital høydeskrekk og tenkt over farene ved å være tilkoblet på samme måte! 

To menn i samtale med en kvinne du ser bakhodet på

La oss ta det først som sist: Verken Jørgen eller Christian er negative til utviklingen på internett. De mener begge to at internett - og alle dubbeditter som er koblet opp til internett - er fantastiske oppfinnelser som har latt menneskeheten ta digitale sjumilssteg. Derimot er de begge kritiske til at vi aldri har fått noen opplæring i bruken av det. 

– Bedrifter og privatpersoner tar en helt vanvittig risiko når de tar i bruk disse verktøyene uten å vite den fulle rekkevidden av hva de kan brukes til, mener Jørgen. – I møte med et digitalt univers man ikke forstår, er det konsekvenser. Når du er koblet til resten av verden, er også resten av verden koblet til deg. 

Christian nikker. Som leder for bedriftsmarkedet i NTE er han i kontakt med bedrifter hver eneste dag, og hans erfaring er at mange ikke forstår alvoret. 

– Jeg - og vi i NTE - er særdeles opptatt av at vi ikke bare selger fiberbredbånd, men at vi også gjør det vi kan for å beskytte kundene våre fra angrep de ikke vet de blir utsatt for, sier han. – Vi bruker selv en rekke tjenester for å beskytte både kundene og infrastrukturen vår fra dataangrep. 

Det er opp til deg

To menn sittende på hver sin stol

Uansett hvilke sikkerhetstiltak en bedrift setter i verk, er det svakeste leddet hver enkelt av oss. 

– Hvis vi får mer kunnskap om hva som kan skje, opptrer vi kanskje på en litt annen måte, mener Jørgen. – For dette handler jo ikke om at vi er dumme, men at vi ikke vet hva vi driver med. 

For konsekvensene av å ikke være oppmerksom på hva du gjør på nett, kan være vidtrekkende. Derfor er det viktig at du tenker deg om før du: 

  • klikker på en lenke i en e-post du ikke kjenner avsenderen av, eller 

  • bruker minnepinner du ikke vet hvor kommer fra

  • kobler deg opp til gratis wifi-nett du ikke kjenner eieren av

  • bruker samme passord på en hel rekke sider og tjenester

Og skulle uhellet være ute, er mange bedrifter og privatpersoner i liten grad i stand til å oppdage at det har skjedd et alvorlig sikkerhetsbrudd. Dette gjelder kanskje særlig for små og mellomstore bedrifter som ikke har dedikerte IT-avdelinger, men kjøper tjenester av eksterne leverandører. 

– Det er essensielt å oppdatere seg på den tekniske utviklingen, og å være føre var, mener Christian. - Er det én ting som er sikkert, så er det at morgendagens dataangrep vil være enda mer sammensatte og kompliserte enn de vi håndterer i dag. 

For selv om ny teknologi gir oss mange muligheter, må du være obs på konsekvensene det kan ha. 

– Digitalisering er forferdelig vanskelig, mener Jørgen. – Internett flyter dessverre over av onde hensikter. Jo tidligere du skjønner at det er folk der som ikke vil deg vel, desto raskere kan du få ta tak i datasikkerheten i bedriften din. Det kommer du til å prise deg lykkelig for hver eneste dag.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.