Nå blir NTE enda mer elektrisk

– Vi skal gjøre Trøndelag klimanøytralt. Hva er da mer naturlig enn å bytte ut bilparken vår med elbiler?

Tre NTE ansatte st�år forran ny elektrisk varebil med NTE-profil

Marit Gystøl er leder for bærekraft i NTE. Sammen med Ketil Berg, som er markedsområdeleder for Steinkjer, har hun fått æren av å døpe den første av de 36 store elvarebilene NTE har kjøpt inn. 

Marit og Ketil er to av de som har gått i bresjen for å bytte ut dieselbilene med elektriske biler. 

– Dette er et riktig grep, sier Ketil. – Når vi faser ut dieselbilene og begynner å kjøre elbiler fra Oppdal i sør til nordlandsgrensa i nord, er vi med på å redusere klimaavtrykket til NTE.  

Bra for alle parter

Marit foran en av NTE sine elektriske varebiler

Samtidig som NTE kjøper inn elbiler, investeres det mye i ladere; både på kontorene og hjemme hos de ansatte. 

– Det må være enkelt å få ladet opp elbilen, mener Ketil. – Etter hvert som dagens arbeidsbiler byttes ut med elbiler, monterer vi ladere hjemme hos elektrikerne. På den måten kan de kjøre direkte ut til kundene med fullt batteri hver morgen. 

NTE har også investert i ladere på flere av kontorstedene. Målet er at alle kontorsteder skal kunne tilby lading av elbiler til de ansatte. På Steinkjer er det montert opp 34 ladere, og blir behovet stort nok, vil tallet øke. 

– I oktober i fjor begynte vi med gratis elbil-lading til alle ansatte, og vi ser allerede at flere har solgt den gamle dieselbilen sin og kjøpt en ny elbil, forteller Marit. – Det er morsomt at vi kan motivere egne ansatte til å ta miljøgrep! 

– Vi vurderer også å investere i en hurtiglader som lader 80 % av batteriet på en halvtime utenfor kontorene på Steinkjer, forteller Ketil. – Da trenger ingen å ha det minste snev av rekkeviddeangst! 

Elektrikerne i NTE er mye på vegen. I tillegg til at elbilene er med og reduserer utslippene av klimagasser, er de også økonomisk gunstige. 

– Bilene vi har valgt; Opel og Peugeot, er faktisk litt rimeligere enn dieselbilene vi kjøper i dag, forteller Ketil. – Et kjapt regnestykke viser at vi kommer til å spare 25 000 kroner i drivstoffutgifter per bil per år. Det kommer til å vises på bunnlinja. 

Vegen å gå

Ketil står foran en av NTE sine nye elektriske varebiler

NTE har bestilt 36 store elvarebiler, og vi har fått Enovastøtte til alle bilene. I løpet av de neste 5 årene skal over 250 biler byttes ut med elbiler. 

– Covid-19 gjør at leveringstiden på bilene, og særlig på innredningen i arbeidsbilene, er lengre enn vanlig, forklarer Ketil. – Den bilen vi har fått nå, bestilte vi i juni i 2020. Vi regner med å få levert 5-6 biler de kommende månedene. 

Etter hvert som bilene blir utstyrt og tatt i bruk, skal NTE evaluere rekkevidden, forbruket og funksjonaliteten.

– Det er viktig for oss at elektrikerne blir fornøyde med bilene, sier Ketil, – og derfor skynder vi oss langsomt med å få byttet ut dagens biler. Men at elbiler er veien å gå - eller skal jeg si kjøre - er jeg helt overbevist om. 

Det å bytte ut bilparken for å bidra til å få ned klimautslippene, er bare én av flere element i bærekraftsarbeidet i NTE.

– Målet vårt er å gjøre Trøndelag klimanøytralt. Skal vi bli best på bærekraft, må vi handle - ikke bare snakke om det, sier Marit. 

NTE bytter ut bilparken

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.