Nedenfra og opp

Den vet best hvor skoen trykker, som har den på. Derfor var det en selvfølge å involvere de ansatte da bærekraftsmålene og bærekraftstrategien skulle utvikles.

Smilende mann i rutete skjorte sitter på en sofarygg og holder en kaffekopp

– Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med i arbeidet, forteller Kristian Haug Flakk, som er prosjektleder i NTE Elektro i Trondheim. – Det har gjort det mye enklere å se hele bildet, ikke bare bruddstykker av hva bærekraft faktisk er. 

Kristian har jobbet i NTE i 5 år, og syns det har skjedd en vesentlig endring på bærekraftsfronten på de årene. 

– Jeg har alltid hatt et bevisst forhold til at jeg jobber i en bedrift som produserer ren, fornybar kraft, sier han. – Etter å ha vært med og jobbet enda mer målrettet med bærekraft, ser jeg hvor mangefasettert det er. Bærekraft er ikke bare tiltak som kan stoppe klimaendringene; det er alt fra å skape innovative og smarte byer til å bidra til å få flere inn i arbeidslivet. 

Lavthengende frukter

Ansatte fra ulike selskap og avdelinger i NTE var involvert i prosessen med å konkretisere bærekraftsmål og tiltak for konsernet. De ansatte ble satt sammen i mindre grupper for å komme med forslag til hva NTE bør fokusere på for å bli mer bærekraftig. 

– Gruppa min kom med en rekke tiltak som ikke var for krevende å gjennomføre og som kunne gjennomføres før det har gått for lang tid, forteller Kristian. 

Flesteparten av tiltakene som gruppen hans kom opp med, gikk på hvordan NTE kan bli en mer bærekraftig arbeidsplass. God virksomhetsstyring med gode rutiner, gode etiske retningslinjer, gode varslingsrutiner ved avvik og mer mangfold ble trukket frem som gode tiltak for å beholde og rekruttere nye kollegaer. I tillegg mente gruppa til Kristian at mer kompetansedeling på tvers av selskapene og avdelingene ville bidra til å gjøre NTE til en enda mer attraktiv arbeidsgiver. 

Ting tar tid

Arbeidet med bærekraftstrategien og tiltakene ble gjennomført på høsten i 2021. 

– Det har vært et fint bevisstgjøringsarbeid, sier Kristian. 

Nå begynner jobben med å få bærekraft som en ryggmargsrefleks hos alle ansatte. 

– Det å endre en kultur tar tid, mener Kristian. – Men er det én bedrift som kan klare å gjøre noe med det, er det NTE. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.