RWE, NTE og Havfram samarbeider om et flytende havvindprosjekt i Norge

RWE, NTE og Havfram har signert en samarbeidsavtale. Sammen skal de tre selskapene delta i regjeringens konsesjonsprosess for flytende havvind, som starter senere i år. Norge har ambisiøse klimamål: innen 2030 skal Norge redusere klimagassutslippene med 50 til 55 prosent sammenlignet med 1990, og samtidig fremme grønn vekst. Olje- og energidepartementet har utpekt et nytt område til dette formålet: Utsira Nord, som ligger rundt 30 kilometer utenfor Norskekysten vest for øya Svendsholmen, innebærer muligheten til å bygge opptil 1,5 gigawatt (GW) med ny flytende vindkraft. 

Havvind
  • Partnerne tar med seg komplementær kompetanse og mange års erfaring inn i partnerskap.

  • Konsortiet ønsker å bidra til den norske energiomstillingen

Sven Utermöhlen, administrerende direktør i Offshore Wind RWE Renewables: “Utsira Nord er en utmerket mulighet for oss til å utvikle et flytende havvindprosjekt i industriell skala, sammen med to sterke norske partnere. Når det gjelder flytende vindkraft til havs, gjør vi allerede banebrytende arbeid ved ikke mindre enn tre demonstrasjonsanlegg, inkludert TetraSpar-prosjektet som nå settes i drift mindre enn 20 kilometer fra Utsira Nord. Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring fra pilotprosjektene i vårt fremtidige arbeid i Norge.» 

Christian Stav, administrerende direktør i NTE, forklarer: “NTE er en ledende produsent og leverandør av fornybar energi. For å nå 1.5C-målet i Parisavtalen og for å lykkes med den grønne omstillingen, må vi øke produksjonen av fornybar energi. Vannkraft og flytende vind er perfekt komplementære energikilder i den nordiske energimiksen. Derfor ser vi nå frem til å samarbeide med RWE og Havfram gjennom å ta de første stegene mot å utvikle flytende vind i Nordsjøen sammen. Den tekniske kunnskapen og internasjonale erfaringen til våre partnere utfyller vår lokale kompetanse på tvers av hele verdikjeden.” 

Samarbeidspartnerne er overbevist om at energi fra havvind er en sentral komponent i fremtidens energimiks og en av løsningene for å dekke den økende etterspørselen etter fornybar energi. Videre vil dette legge til rette for utvikling av nye næringer og jobber. “Fremveksten av havvind er en avgjørende faktor for en vellykket energiovergang i Norge. Sammen med RWE og NTE bestreber vi å fremme denne overgangen og har som mål å være et verdifullt bidrag til Norges marine energisektor,” sier Odd Strømsnes, administrerende direktør i Havfram. 

Ifølge tilgjengelig kunnskap er 80 prosent av de marine områdene som kan være tilgjengelige for vindparker globalt, kun egnet for flytende teknologi. Fra en dybde på omtrent 60 meter har fundamenter, som er godt ankret på havbunnen, krevende økonomisk lønnsomhet. Derfor gjør RWE et grundig forsknings- og utviklingsarbeid for flytende havvindteknologi. Selskapet undersøker potensialet for denne innovative teknologien i tre ulike joint ventures i Norge, USA og Spania, og er dermed i en god posisjon for å gjennomføre ytterligere prosjekter i den norske delen av Nordsjøen. 

Havfram er en norsk subsea- og havvindkontraktør med global utbredelse, og har datterselskaper i blant annet USA og Storbritannia. Havfram har bred erfaring med planlegging og gjennomføring av komplekse offshoreoperasjoner. Selskapet har et stort ingeniør- og prosjekt miljø som gir synergier på tvers av forretningsområdene og vil være verdiskapende for utviklingen av havvind i dette norske området. 

Foruten Utsira Nord, har Olje- og energidepartementet utpekt et annet område for havvind: Sørlige Nordsjø II. RWE har allerede uttrykt interesse for dette området, som grenser til dansk sektor i Nordsjøen.

For ytterlige henvendelser: 

Sinje Vogelsang Pressekontakt RWE Renewables GmbH Telefon: +49 201 5179-5941 E-post: sinje.vogelsang@rwe.com

Inge Bartnes  Kommunikasjonsdirektør NTE Telefon: +47 952 36 748  E-post: inge.bartnes@nte.no 

Odd Strømsnes  Konserndirektør  Havfram Telefon: +47 480 88 571  E-post: odd.stromsnes@havfram.com 

Bilder for medieformål av det flytende havvindprosjektet "TetraSpar" er tilgjengelig i mediabibliotek

NTE  NTE er en av de største produsentene av fornybar energi i Norge. Selskapet, som eies av 19 kommuner i Trøndelag, genererer cirka 4 gigawattimer grønn strøm per år - noe som tilsvarer et årlig forbruk for rundt 500 000 mennesker. I tillegg er NTE den ledende leverandøren av fiberoptisk internettilgang i regionen. 

RWE Renewables RWE Renewables er et av verdens ledende fornybare energiselskaper. Med rundt 3500 ansatte har selskapet land- og offshore vindparker, solcelleanlegg og batterilagringsanlegg med en samlet kapasitet på ca. 9 gigawatt. RWE Renewables driver utvidelsen av fornybar energi i mer enn 20 land på fem kontinenter. Fra 2020 til 2022 har RWE Renewables intensjon om å investere opptil brutto 9 milliarder euro i fornybar energi, samt utvide sin fornybare portefølje til 13 gigawatt netto kapasitet. På toppen av dette planlegger selskapet ytterligere vekst innen vind- og solenergi, med fokus på Amerika, kjernemarkedene i Europa og Asia-Stillehavsregionen. 

Havfram  Havfram er et globalt maritimt selskap innen subsea O&G og havvind. Selskapet er basert i Stavanger og har kontorer i Oslo, Aberdeen, Houston, Dubai og Perth. Havfram har et stort internt ingeniør- og prosjektimplementeringsteam som gir synergier på tvers av forretningssegmentene. Havfram eies av HitecVision, en ledende investor i den europeiske offshore energisektoren. Lær mer på www.havfram.com 

Personvern  Personopplysningene som behandles i forbindelse med pressemeldinger, behandles i henhold til lovfestede krav til databeskyttelse. Hvis du ikke ønsker å fortsette å motta pressemeldinger, vennligst informer oss om dette via datenschutz-kommunikation@rwe.com. Dine data vil da bli slettet, og du vil ikke motta flere tilsvarende pressemeldinger fra oss. Spør spørsmål angående personvernerklæringen vår eller utøvelsen av dine rettigheter i henhold til GDPR til datenschutz@rwe.com. 

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.