Pål Lyngaas er fagansvarlig infrastruktur i SpareBank 1 SMN-konsernet. Det er han som har ansvaret for at alle de 70 kontorene til SpareBank 1 SMN, EiendomsMegler1 og SpareBank 1 Regnskapshuset SMN i Trøndelag, på Sunnmøre og ned til Oslo har raskt og stabilt internett. 

– Målet er at de ansatte aldri skal trenge å tenke på nettilkoblingen sin, smiler han. – Når alt fungerer som det skal, gjør vi jobben vår. 

Lokale aktører

To menn med ryggen til ser inn i et skap fullt av kabler

Det skjer mange endringer i kontorsituasjonen i SpareBank 1 SMN-konsernet i løpet av et år. Noen kontor blir slått sammen, andre kontor flytter midlertidig eller får ny adresse og nye avdelinger kommer til. 

– Endringene skjer ofte raskt, og derfor er det så trygt å samarbeide med NTE, sier Pål. 

For SpareBank 1 SMN-konsernet bruker fiberbredbånd til mye. De ansatte må selvfølgelig være på nett, men også kunder og gjester som besøker lokalene må kunne koble seg opp. I tillegg brukes fiberbredbåndet til fjernovervåking- og styring av for eksempel lys og varme, og det er også viktig for overvåking og sikkerhet. 

– Det er rett og slett avgjørende for oss at vi har godt nett på kontorene, forteller Pål. 

Da konsernet skulle velge ny fiberleverandør for 3 år siden, var det noen ting som veide ekstra tungt:

  • Oppetiden på nettet

  • Hastigheten på nettet

  • Faglig dyktige kontaktpersoner

  • God support

– Den forrige leverandøren vår flyttet kontorene sine fra Trondheim, og med det ble det mer krevende både for dem og for oss å få gjennomført jobben så raskt som vi trengte, forteller Pål. – Det at NTE er en lokal aktør som har ansatte rundt omkring i Trøndelag, er viktig for oss - og ekstra viktig er det at de kan rykke ut raskt hvis det oppstår feil. 

På samme måte som NTE er en trøndersk aktør, er SpareBank1 SMN det. De har hovedkontor i Trondheim, og har bidratt til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn rundt omkring i Midt-Norge i 200 år. Akkurat som NTE, bruker konsernet deler av overskuddet på å gi tilbake til organisasjoner og gode tiltak rundt omkring i regionen vår. 

Utmerket samarbeid

Smilende mann i dressjakke foran en lang rekke med skap

Stian Kilaas er bedriftsrådgiver i NTE, og han er Påls kontaktperson. Uansett hva det dreier seg om, er det Stian Pål tar kontakt med for å få hjelp. 

– For meg er det både tidsbesparende og enkelt å ha én kontaktperson å forholde meg til, sier Pål. 

Og at tonen dem imellom er upåklagelig, er det ingen tvil om. Stian og Pål er i kontakt med hverandre ukentlig - uansett om det har skjedd noe eller ikke - og det har de gjort de siste 3 årene. 

To smilende menn står i bybildet i Trondheim

Det vet Pål å sette pris på. 

– Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet vårt, sier han. 

Han trekker også frem kundeservicen i NTE når han skal forklare hva det er som gjør samarbeidet så godt. 

– NTE har et velfungerende supportapparat med hjelpsomme ansatte som vil yte service, sier han. – For meg er det mye trygghet i å vite at de har ansatte på jobb døgnet rundt, året rundt, for å hjelpe oss. 

Trenger dere fiber?

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.