Små grep gir store besparelser

NTE lanserer NTE Energianalyse – nå kan bedrifter enkelt finne ut hvordan de kan bruke mindre strøm

Daniel Aalberg

Energirådgiver i NTE, Daniel Aalberg, presenterer fornøyd den nye tjenesten; NTE Energianalyse.  

- Vi har lang erfaring i å gjennomføre omfattende analyser over energiforbruket til små og store bedrifter, sier Aalberg. - Og vi hjelper kunden med å treffe tiltak som reduserer strøm- og effektforbruket. - Små grep gir store besparelser! Daniel har i 12 år hjulpet store bedrifter med å optimalisere energibruken og er glad for at det nå er et forenklet produkt som kan nå mange bedrifter.  

- Nå lanserer vi et produkt som er grundig, rimelig i forhold til inntjening og som ikke krever så mye av kunden, forklarer Aalberg. -Et intervju over telefon der vi sammen med kunde ser på forbruksgrafer og diskuterer driftsmønster gir oss et godt underlag til å analysere utfordringer og potensialer.  

Aalberg forteller videre at mange kunder har etterspurt råd uten at det blir veldig tidkrevende og kostbart. - Denne tjenesten er løsningen på dette!

Etter god dialog med kunde analyserer en energirådgiver i NTE grafene mot standardverdier av samme type bygg. Resultatet blir en rapport med tydelige grafer som viser energi- og effektforbruket, og i rapporten identifiseres også ineffektive prosesser som kan forbedres.  

Illustrasjon av en energianalyse

- Vi går grundig gjennom rapporten slik at kunden forstår alt innhold, sier Aalberg. - Den prioriterte lista over tiltak er gull for bedriften som raskt kan sette i gang arbeidet med å spare penger.  Erfaringsvis kan det være så mye som opptil 30 % av kostnadene som kan kuttes, sier Aalberg.  

Viktig støttespiller 

- Flere kunder opplever også ulike støtteordninger på tiltak som tungt å sette seg inn i, og vet ikke om og hvor de kan få dette. Daniel forklarer at det er en del av pakken å gi god informasjon, også om dette. – Vi har god innsikt i ulike støtteordninger og kan også hjelpe til med søknadsprosessen, fortsetter Aalberg. - Flere kommuner gir også støtte til selve energianalysen, blant annet Inderøy kommune. De ser hvor viktig det er med best mulig data for å bli mer energieffektive, sier Aalberg.  

Mange bedrifter kan ha krav på redusert forbruksavgift eller fritak fra hele avgiften fra nettselskapet. Dette inngår også i rapporten og kunden veiledes gjennom nødvendig dokumentasjon. Her kan bedriften ha krav på refusjon fra hele 3 år tilbake. 

Framtidsrettet bedrift 

Men det handler ikke bare om å spare penger. Bedrifter som ønsker å nå bærekraftsmålene sine, kan dra stor nytte av energianalysen.  Resultatet av å redusere strømforbruket er at bedriften også blir mer bærekraftig. En vinn-vinn situasjon. 

Din rådgiver  

Mange bedrifter ønsker å ta grep om både strømforbruk og bærekraft, men finner det krevende å gjøre dette i en hektisk hverdag. - Det er her vi i NTE kan være en god partner og rådgiver, forklarer Aalberg. - Vi ønsker at driftige næringsaktører kan bruke tiden på sin kjernevirksomhet og samtidig spare penger. La oss i NTE hjelpe deg med noe av det vi er gode på; strøm- og effektforbruk! 

NTE vil gjøre produktet enda mer tilgjengelig ved å la bedrifter betale tjenesten ned over fakturaen rentefritt over 1 år. - Det blir bare 1250,- pr måned det, sier Aalberg. Det håper vi mange bedrifter vil sette pris på!  

Daniel Aalberg

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.