Små grep gir store besparelser

Norsk Limtre i Mosvik tar bærekraft på alvor. Nå tar de grep som skal hjelpe dem å bruke mindre strøm. Slikt blir det penger i banken av.

Ragnar og Jakob smiler til kamera

 – Bare det å bytte ut alle lysarmaturene med nye LED-lys som gir 75 % mer energieffektivitet enn de gamle, gjør at vi bruker 10 % mindre strøm i fabrikken, forteller Ragnar Berg, som er daglig leder i Norsk Limtre.  – Når du bruker 1 400 000 KWh i året, er det klart at det utgjør en pen sum på strømregningen. 

Sparer penger

En reise begynner med ett skritt. LED-lysene hos Norsk Limtre i Mosvik er bedriftens første skritt på vegen mot et lavere strømforbruk.

 – De nye armaturene gir bedre arbeidsliv for alle som jobber i fabrikken, sier Ragnar.   – Det at vi slipper å gå opp med lift for å bytte ødelagte lysstoffrør så ofte, er i tillegg et godt HMS-tiltak. 

Det nye anlegget skal vare i 30 år, og snart er de 250 trådløse LED-armaturene med avansert styring ferdig montert. 

To elektrikkere ansatt hos NTE smiler til kamera

Neste skritt på vegen er å installere sensorer som måler hvor mye strøm hver enkelt maskin bruker, og når maskinen bruker strøm. Mellom oktober og april betaler bedrifter nettleie basert på såkalte effekttopper; det tidspunktet hver måned hvor det brukes mest strøm samtidig over en time Derfor er det gull verdt med en god oversikt over strømforbruket. 

Energisensorene, sammen med et energioppfølgingssystem, er en del av innføringen av energiledelse i Norsk Limtre.

– Det å få ned effekttoppene gjør at vi kan spare mye penger, sier Ragnar. 

Målerne gir ikke bare oversikt over strømforbruket; de sier også ifra når det brukes mye strøm. 

– Systemet skal settes opp slik at vi får en melding på telefonen når det begynner å nærme seg en effekttopp, forklarer Ragnar.  – Meldingen skal komme så tidlig at vi får tid til å slå av en maskin en times tid. På den måten kan vi spare oss mye penger. 

Sparer miljøet

Mann jobber på fabrikkbånd med masse ved

Det er ikke bare lommeboka som nyter godt av at Norsk Limtre har fått en mye bedre oversikt over energiforbruket sitt. Også miljøet er en av vinnerne her. 

– Dette er helt klart et miljøtiltak, sier Ragnar.  – Vi kan ikke bare si at det grønne skiftet er bra og la alle andre gjøre endringer - vi må gå foran og bidra selv! 

Norsk Limtre er allerede sertifisert som Miljøfyrtårn, og alle materialene de bruker, har opprinnelsesmerke. Bedriften har satt i gang et større arbeid med FNs bærekraftsmål hvor alle de 21 ansatte i bedriften er involvert.

– Vi har et bevisst forhold til bærekraft, men det er en nyttig øvelse å få oversikten over alt vi allerede gjør riktig og hva vi kan bli bedre på, sier Ragnar.  – Jeg pleier å si at når andre klarer det, kan vi klare det. Og når vi klarer det, kan andre klare det! 

Går foran

Ragnar og Jakob smiler til kamera

– Norsk Limtre er en offensiv og frampå aktør som virkelig ønsker å redusere energiforbruket sitt. Det sier Jakob Hæhre Krogsrud, som er prosjektleder for Energitjenester i NTE. 

Sammen med kollegaer i NTE og samarbeidspartneren Enoco fra Stjørdal har Jakob hatt hovedansvaret for å utarbeide en plan for hvordan Norsk Limtre kan bruke mindre strøm. 

Etter å ha utarbeidet en energianalyse, som er en gjennomgang av ulike tekniske systemer som belysning, varme- og kjøleløsning, ventilasjon og driftsstyring, kom NTE og Enoco opp med et forslag til en tiltaksplan med kost/nytte-vurderinger. Deretter ble Norsk Limtre og NTE enige om hvilke tiltak som skulle prioriteres. 

– Norsk Limtre har hele tiden vært motiverte for å forstå og redusere energiforbruket sitt, og de tenker langsiktig. sier Jakob.  – Investeringen de har gjort nå, vil være betalt ned om fem år. 

Enova har støttet tiltakene til Norsk Limtre med en sum som tilsvarer 30 % av investeringene.

Vegen videre

Mann trykker på en skjerm installert på en fabrikkmaskin

Norsk Limtre er dyktige på omstilling. Siden bedriften så dagens lys i 1984, har de snudd opp-ned på driften tre ganger. I dag lager de produkter av limtre til både innendørs og utendørs bruk. Øyna Kulturlandskapshotell på Inderøy, Idrettens Hus i Molde og stolen på toppen av Oftenåsen i Steinkjer er noen av signalbyggene deres. 

– Når vi får en utfordring, tar vi den, smiler Ragnar Berg. 

Det at Norsk Limtre vet å snu seg rundt når det kreves, gjør at fabrikken har overlevd så lenge. 

– Jeg er fast bestemt på at det alltid skal være lys i vinduet her på fabrikken, sier Ragnar.  – Skal vi klare det, må vi evne og tørre å gjøre endringer. De endringene vi gjør med energiforbruket vårt nå, gjør at vi står enda bedre rustet i konkurransen om kundene. Jeg er helt sikker på at det er verdt hver ei krone og hvert et minutt vi har brukt på dette.

Youtube Bilde

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.