Strømregningen - tre innbetalinger samtidig

Visste du at strømregningen din består av tre deler? Du betaler for strømmen du har brukt, nettleie og avgifter til staten med én og samme regning.

Bilde av strømregning med en fordelingsforklaring

Når du bruker strøm, betaler du for to produkter; En strømpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren du har valgt, og nettleie til det lokale nettselskapet for transport av strømmen. I tillegg kommer avgifter til staten. 

Strømleverandøren din og nettselskapet ditt er to ulike selskap. Litt enkelt kan vi sammenligne fordelingen med veiavgift og drivstoff: Du betaler veiavgift for å kunne bruke veiene, og du bruker drivstoff (eller elektrisitet) for å få bilen til å gå. Nettselskapet krever inn veiavgiften, strømselskapet gir deg brennstoffet du trenger.

Strømforbruk

Strømleverandøren din (for eksempel NTE) fakturerer deg for den strømmen du har brukt hver måned. Prisen du betaler, avhenger både av hvilken strømavtale du har, og hvor mye strøm du har brukt.

Nettleie

Nettselskapet ditt har ansvaret for å bygge ut, drifte, vedlikeholde og fornye strømnettet i Norge. Nettleia er et bidrag til dette. Det er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Nettleia går ikke til strømleverandøren din, men til nettselskapet.

Offentlige avgifter

I tillegg til strømforbruket ditt og nettleia, betaler du avgifter til staten hver måned. De offentlige avgiftene består av elavgift, elsertifikat, Enova-avgift og moms. De offentlige avgiftene kreves inn via nettleia.

Alt på én faktura

For at du skal slippe å få fakturaer; én fra nettselskapet og én fra strømleverandøren, er det innført såkalt gjennomfakturering i hele landet. Gjennomfakturering betyr ganske enkelt at du får alt på én faktura. Det gir deg bedre kontroll med utgiftene dine. 

Fakturaen kommer fra strømleverandøren, som i sin tur betaler den fakturerte nettleia til nettleverandøren.

De aller fleste strømselskapene har avtaler med nettselskapene om gjennomfakturering.

Tredeling 

Sirkel som forklarer hvilke deler strømregningen består av

For en gjennomsnittlig husstand utgjør de tre delene omtrent like mye av totalsummen på strømregninga (selv om det selvfølgelig er avhengig av hvor mye strøm du bruker og hvilken strømavtale du har). Nå som strømprisen er lav, er det nettleia og de offentlige avgiftene som utgjør størsteparten av strømregningen din.

Full kontroll

Er du strømkunde hos NTE, har du tilgang til kundeappen vår. Der får du oversikt over både strømpriser og strømforbruket ditt, time for time. I tillegg finner du den siste strømfakturaen din og et arkiv over tidligere fakturaer.

Appen finner du både i App Store og på Google Play

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.