Tar grep for å få ned strømregningen

Snart 20 år etter at borettslaget Elvebredden på Steinkjer ble bygget, begynte styret å se på hvordan de kan få ned strømregningen. Nå har en befaring vist at de kan redusere energiforbruket sitt med 65 %.

Tre menn og en dame, alle vinterkledde, går på fortauet utenfor et borettslag med mursteinsblokker.

– Det er lurt å begynne og tenke på det før det er for sent, sier Dieter Manka, som er styreleder i borettslaget. 

De fire blokkene i borettslaget ligger - som navnet tilsier - langs bredden av Steinkjerelva. På den andre siden av veien ligger sagbruket InnTre; som produserer og videreforedler treprodukter. 

– Vi har nytt godt av fjernvarme fra InnTre i alle år, forteller Tore Olsen, som er nestleder i styret.  

Plutselig økning

To smilende menn i samtale med en mann og en dame som sitter med ryggen til.

Tore Olsen og Dieter Manka

Men i 2022 og 2023 fordoblet strømforbruket i borettslaget seg. 

– Folk frøs i leilighetene sine - uten at vi klarte å finne ut hvorfor, forteller Manka. 

Styret fulgte med på varmtvannsmålerne, undersøkte om det var noe galt med fjernvarmen og prøvde el-kjele for å se om det utgjorde noe på energiforbruket, men ingenting hadde effekt. Da et av styremedlemmene foreslo at de trengte hjelp til å finne ut hvorfor energiforbruket plutselig hadde skutt i været, bestemte styret seg for å kontakte NTE. 

Marianne Rannem Veie er energi- og klimarådgiver i NTE, og jobber særlig med energiforbruk i borettslag, sameier og næringsbygg. 

Smilende dame med briller, lue og en vinterjakke med NTE-logoen på

Marianne Rannem Veie

– Jeg må berømme styret i Elvebredden som har tenkt helt riktig, mener hun. – I stedet for den enkle løsningen, som er å skru opp varmen når beboerne klager på at det er for kaldt, går de til kjernen av problemet og prøver å finne ut hva som har skjedd. 

Økonomisk støtte

Opprinnelig tenkte styremedlemmene at det kunne være en god idé å se på om de skulle få montert solceller. 

– Solceller kan være en løsning, men jeg vil ikke anbefale noen enkelttiltak før vi har fått gjort en skikkelig energikartlegging av alle de fire byggene i borettslaget, sier Marianne. 

Det første styret og NTE gjorde, var å søke Enova om støtte til en helhetlig energikartlegging. Enovastøtten skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere både energi- og effektbehovet, og se på muligheten for å produsere sin egen energi (for eksempel ved hjelp av solceller) i byggene sine. Kartleggingen skal gi konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet, og borettslaget skal få en anbefalt rekkefølge for tiltakene.

Borettslaget får dekket inntil 50 % av det energikartleggingen koster, og kartleggingsstøtten er basert på hvor mange boenheter det er i borettslaget/sameiet. Elvebredden har 116 leiligheter.

Fra fjernvarme til varmepumper? 

Selve energikartleggingen gjør NTE i samarbeid med mandalsfirmaet Enøk Total, som NTE er deleier i. 

Ole Martin Nilsen er senior energitekniker, og han har jobbet med energikartlegging i flere år. Fjernvarme er ett av områdene han kan mest om, og derfor har han tatt turen til Steinkjer for å bistå Elvebredden med utfordringene de har. Etter en prat med Dieter og Tore, tar de en fysisk befaring i byggene i borettslaget. 

Smilende mann med skjegg og bart

Ole Martin Nilsen

– Det er lurt å ha et bevisst forhold til energiforbruket, slik styret i Elvebredden har, sier Ole Martin. 

Befaringen gir et bilde på de bygningsmessige forutsetningen, for eksempel: 

  • Hvor godt isolert bygningene er

  • hvor tette vinduene er

  • hvordan ventilasjonen er

Han ser også på om noen av de tekniske løsningene borettslaget allerede har, kan suppleres.

I Elvebreddens tilfelle brukte Ole Martin mest tid på å se på varmesentralen og muligheter for en varmepumpeløsning.

– Vi ser ofte at luft-til-vann-varmepumper er et fint supplement til fjernvarmeanlegg, forteller han. – Varmepumpene bidrar til at energiforbruket blir minimum halvert. De bidrar også til å ta unna effekttoppene, og det betyr at borettslaget vil kunne få en lavere nettleie.

En mann og en dame hører på det en mann forteller

I tillegg til observasjonene Ole Martin selv gjør på befaringen, har han fått tilgang til alle tekniske data fra borettslaget. Informasjonen mater han inn i Energy Manager, som er et dataprogram som blant annet kan brukes til å visualisere hvor mye strøm borettslaget bruker hver time.

– Det å ha en god oversikt over forbruket, er ofte første skritt på vegen til å finne ut hvordan man kan bruke mindre strøm, sier Ole Martin. – Hvis det for eksempel er slik at strømforbruket skyter i været på et spesielt tidspunkt, må vi finne ut av hva det er som forårsaker det.

I tillegg til Energy Manager, bruker NTE et dataprogram som simulerer hvor stor effekt ulike tiltak vil ha; for eksempel hva som skjer med energiforbruket hvis de bytter vinduer, monterer varmepumper eller balansert ventilasjon. Resultatene danner grunnlaget for den prioriterte rekkefølgen av tiltak vi anbefaler borettslaget å gå i gang med.

– Vi er veldig fornøyde med både funnene i rapporten og potensialet vi har til å spare strøm, sier styreleder Dieter. – Neste steg er å presentere rapporten på generalforsamlingen i slutten av april.

To smilende menn

Dieter Manka og Tore Olsen

Borettslagene som bruker Energy Manager, får selv tilgang til grafer som viser forbruket. Kunder som har tatt i bruk det, har halvert energiforbruket sitt ved å gjennomføre anbefalte tiltak i kombinasjon med å bruke systemet.

– Etter hvert som byggene blir eldre, blir det mer som må byttes ut eller oppgraderes, sier Dieter. – Energikartleggingen er et veldig nyttig verktøy for oss i styret, og den gjør oss i stand til å gjøre en enda bedre jobb for beboerne. Det må kunne sies å være en vinn-vinn-situasjon!

Gå til Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Fra februar 2024 ser strømfakturaen fra NTE litt annerledes ut enn før. Vårt mål har vært å gjøre den mer oversiktlig for deg. Hvis du likevel lurer på noe som har med den ...

Gå til Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Når SinkabergHansen nå elektrifiserer fire av oppdrettslokalitetene sine, er det godt nytt både for miljøet og for lokalsamfunnene.

Gå til Donerer teknisk utstyr til Ukraina

Donerer teknisk utstyr til Ukraina

Før jul ble 19 paller med utstyr for datakommunikasjon og radiosamband sendt fra NTEs lokaler i Steinkjer til Ukraina.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.