Best i klassen på bærekraft

Handelshøyskolen BI har for første gang målt hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted, og har nå lansert Norsk Bærekraftsbarometer. Vi er utrolig stolte og rørte av å trone på førsteplass i bransjen vår, og på ellevte plass totalt sett i hele landet.

Guttorm og Tom Andre holder opp plakat som sier "Vi er med på å utvikle Trøndelag"

Denne kåringen betyr spesielt mye for oss som jobber i NTE. Hver dag går vi på jobb med mål om å bidra til å utvikle et klimanøytralt og digitalt Trøndelag, og FNs bærekraftsmål er viktige ledestjerner i arbeidet vi legger ned. Å få en sånn bekreftelse er virkelig et klapp på skuldra.

Samtidig vil vi rette en stor takk til alle dere, som er med på å bidra til å utvikle et klimanøytralt og digitalt Trøndelag sammen med oss. Uten så mange lojale kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter hadde det ikke vært mulig. Vi har samlet 14 gode tips til små og store tiltak du kan gjøre for å få en mer bærekraftig hverdag. Ta en titt her.

Randi bygger Trøndelags grønneste katedral

Randi holder opp en plakat som sier "Vi bygger trøndelags grønneste katedral"

Når NTE nå bygger ut Nedre Fiskumfoss vannkraftverk, er det Randi Reitan Troset som er prosjektleder for milliardsatsningen. Hun leder et enormt prosjekt, hvor mellom 400 og 600 årsverk planlegger, prosjekterer og bygger et sinnrikt tunnelsystem, et underjordisk kraftverk og en rekke nye adkomstveier.   Dette er bare et av mange viktige bidrag til økt fornybar energiproduksjon i årene som kommer. FNs bærekraftsmål nummer 7 handler om å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle. FNs klimapanel har konkludert med at den globale oppvarmingen øker sannsynligheten for alvorlige, vedvarende og irreversible innvirkninger på kloden vår. Skal vi klare å bremse den globale oppvarmingen må vi ta i bruk mye mer fornybar energi som erstatning for fossil energi. Norsk energiforbruk består i dag av omlag 50 % fossil og 50 % fornybar energi. I Trøndelag har politikerne lagt lista høyt, og sikter mot et klimanøytralt fylke innen 2030. Dette er svært ambisiøst, spesielt siden Trøndelag er et underskuddsområde for fornybar energi. Samtidig mener vi slike mål er helt nødvendig, og NTE ønsker å bidra til å realisere bærekraftsmålene gjennom å fortsette å utvikle lønnsomme energiprosjekter basert på fornybare energikilder som vannkraft, vindkraft og solenergi.   I arbeidet med utbygging av kraftverk er vi spesielt opptatt av FNs bærekraftsmål 14 og 15, som handler om livet under vann og på land. Planter, dyreliv, fisk og mennesker skal leve side om side med kraftverkene våre. Flere av vannkraftverkene ligger i viktige nasjonale laksevassdrag, noe som stiller ekstra store krav til oss. For å gjøre en best mulig jobb samarbeider vi med elveeierlag og fiskeorganisasjoner om dette.  

André skal sørge for at det alltid er sol i Trøndelag

Andre Bremseth holder en plakat som sier "Vi sørger for at det alltid er sol i Trøndelag"

De siste årene har vi jobbet mer og mer med solenergiløsninger for både privatkunder, landbrukskunder og næringsdrivende. Solenergi, altså det å produsere ren, fornybar og kortreist strøm ved hjelp av solcellepaneler, er et skritt på vegen mot et grønnere samfunn. Mange av våre kunder har også vært opptatte av å bidra til å bærekraftsmålene, gjennom å blant annet investere i solcelleanlegg. André er nyansatt prosjektleder for solenergi, og skal sørge for at flere kunder få tilgang på solenergi fra taket sitt

Lise startet sin arbeidskarriere i NTE

Lise holder opp en plakat som sier "Jeg startet min karriere i NTE"

FNs bærekraftsmål nummer 8 handler om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. NTE er en stor arbeidsplass, og blant våre over 500 medarbeidere har vi hele 45 lærlinger og traineer. Vi er utrolig takknemlige for at så mange unge, dyktige arbeidstakere hvert år starter arbeidskarrieren sin hos oss, og er med og bidrar til det viktige arbeidet med bærekraftsmålene i årene som kommer. Kombinasjonen av yngre, nytenkende arbeidstakere, og de mer erfarne og kompetente medarbeiderne er utrolig verdifull for oss.

Lise startet sin arbeidskarriere som sommervikar i NTE. Den gang var hun ansatt som SoMe-direktør, og jobbet med å formidle gode historier. Etterpå skrev hun bacheloroppgave og hadde praksis hos oss, og endte til slutt opp med å søke jobb som kommunikasjonsrådgiver.  

Gunn Elisabeth passer på at alle i NTE kommer friske og hele hjem fra jobb hver dag

Gunn Elisabeth holder en plakat som sier "Alle skal komme friske og hele hjem fra jobb"

Vi er selvfølgelig opptatt av helse, miljø og sikkerhet. Og nærværsfaktor, risikovurdering og kartlegging av farlige forhold i arbeidet er noe vi har stor fokus på. Vi har et mål om å ha null fraværsskader i løpet av ett år. Vi er selvfølgelig opptatt av å overholde lover og regler, og har etablert en etisk plattform som alle ansatte skal følge.   Gunn Elisabeth er HMS-ansvarlig for to av selskapene i NTE, og jobber daglig med å støtte opp om en trygg og sikker arbeidsplass.  

Guttorm og Tom er med på å digitalisere Trøndelag

Guttorm og Tom Andre holder opp plakat som sier "Vi er med på å utvikle Trøndelag"

Guttorm og Tom har stått i fronten av NTEs fiberutbygging i mange år. FNs bærekraftsmål nummer 9 handler om å bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.   Helt siden vi åpnet den første vannkraftstasjonen i Follafoss i 1923 har vi vært en pådriver i utviklingen av Trøndelag. Og det er vi utrolig stolte av, og har tenkt å fortsette med. Utvikling handler ikke bare om industri og arbeidsplasser, men også om samfunnet. Vi mener det er viktig å sørge for utvikling også utenfor de sentrale strøkene. Produksjon av fornybar energi skjer i distriktene, og i tillegg ønsker vi å kunne tilby en fremtidsrettet digital infrastruktur til så mange som mulig over hele Trøndelag.   Guttorm har vært en viktig nøkkelperson i konseptet «Bygdefiber», hvor statlige, fylkeskommunale og kommunale midler slås sammen med lokal dugnadsinnsats og vår fibersatsning. På den måten er det mulig å bygge ut den beste bredbåndstilknytningen utenfor de mest sentrale områdene.  

Les mer om vårt bærekraftsarbeid

Er du interessert i å lese mer om vårt arbeid med bærekraft? Ta en titt på bærekraftsrapporten vår her.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.