Fornybarsamfunnet trenger flere jenter

Vi er pÄ veg inn i fornybarsamfunnet, og NTEs ambisjon er Ä vÊre ledende i denne overgangen og utfordre etablerte strukturer. Dit nÄr vi ikke gjennom reproduksjon av gamle ideer, men ved Ä tenke nytt. Da mÄ vi dyrke mangfold. FornybarnÊringen trenger rett og slett dere jenter!
Flere damer smiler til kamera

Sommeren 1986 begynte den fĂžrste kvinnelige sivilingeniĂžren i NTE, i dag er det fire. For rundt ti Ă„r siden ble den fĂžrste kvinne i konsernets toppledelse ansatt. Fremdeles er det bare en kvinne i konsernledelsen.

Alle gode intensjoner til tross, vi mÄ innrÞmme at likestillingen ikke har gÄtt med stormskritt. Hvorfor er det blitt slik, hvorfor er det sÄ viktig med stÞrre mangfold og hva kan en mannsdominert fornybarbransje gjÞre for Ä Þke mangfoldet?

StÞrre mangfold pÄ alle nivÄer i en bedrift handler selvsagt om likestilling og like muligheter for begge kjÞnn, men ikke bare det. Det handler like mye om Ä sikre at vi har god nok kompetanse til Ä mÞte framtidas utfordringer. Det handler om Ä se utfordringer fra ulike vinkler og om Ä forstÄ utviklingen, markedene og kundene. Det kan ikke herske noen tvil om at jenter har kompetanse som er helt avgjÞrende for at NTE skal lykkes, enten det er som fagarbeidere, ingeniÞrer eller som ledere pÄ ulike nivÄer.

NTE er, i likhet med energibransjen for Þvrig, mannsdominert. Slik har det alltid vÊrt, men slik mÄ det naturligvis ikke vÊre i framtida. Det er opp til oss som bedrift og oss som bransje Ä sÞrge for at framtida blir annerledes. At jenter i stÞrre grad velger de yrkesutdanninger vi etterspÞr, at de velger realfag og fristes til Ä skape seg en karriere i fornybarbransjen.   Da den ene av oss to ble ansatt som fÞrste kvinnelige sivilingeniÞr for 30 Är siden, var det ingen selvfÞlge at bedriften skulle rekruttere en kvinne. Tvert imot, det mÄtte til noen runder fÞr ansettelsen kom pÄ plass. Og en kvinne hadde jo heller ikke behov for samme lÞnn som en mann med ansvar for Ä forsÞrge sin familie!

Mye, svÊrt mye, har heldigvis endret seg siden den gang. Ikke minst holdningene til kvinnelige medarbeidere. Likevel er det altsÄ slik at selv en stor og interessant arbeidsgiver som NTE sliter med kjÞnnsbalansen, i sÄ Ä si hele organisasjonen.

Hvorfor sliter NTE og store deler av fornybarnÊringen generelt med Ä rekruttere unge og dyktige kvinner? En forklaring kan nok ligge i rekrutteringsgrunnlaget. Selv om jenter i 2015 utgjorde 60 prosent av alle studenter pÄ hÞyere utdanning, er det fortsatt slik at jenter i mindre grad enn gutter velger utdanningslÞp som fÞrer inn i mannsdominerte yrker: bare en tredel av studentene pÄ naturvitenskaplige og tekniske fag var i fjor jenter. Til fagarbeiderutdanning pÄ videregÄende skole som er relevant for en bedrift som NTE, er skjevfordelingen enda stÞrre. Flertallet av oss jenter velger altsÄ fortsatt noksÄ tradisjonelt, uavhengig av om vi skal ta fagarbeiderutdanning eller hÞyere utdanning.   Vi er trygge pÄ at forholdene vil endres de nÊrmeste Ärene. NTE Þnsker Ä rekruttere kvinner til alle typer stillinger og like viktig, oppmuntre unge jenter til Ä velge utradisjonelle utdanningslÞp.

Alt i alt dreier dette seg om tiltak som berÞrer hvordan vi mÞter studenter og skoleelever fÞr de blir jobbsÞkere. Nettopp fornybarbransjen kan tilby framtidas ansatte Ä jobbe med noen av lÞsningene pÄ den mest grunnleggende utfordringen vi stÄr overfor: klimakrisen og overgangen til fornybarsamfunnet.

Det handler ogsÄ om hvordan vi synliggjÞr muligheter, velger ut framtidige ansatte, gir muligheter og hvordan vi samarbeider pÄ tvers av fag og avdelinger.

De fleste ansatte, bÄde nÄvÊrende og framtidige, er opptatt av utfordringer og utvikling. VÄre omgivelser innrettes stadig mer mot bÊrekraft, det sikrer oss krevende utfordringer i mange Är framover, enten man er ingeniÞr, fagarbeider, statsviter eller Þkonom. NÄr en hel verden etterspÞr mer fornybar energi, nÄr vi skal gjennom det grÞnne skiftet og inn i fornybarsamfunnet, kan det da finnes en mer meningsfylt og utviklende bransje enn en fornybarbransje som nettopp er bygd pÄ bÊrekraft?

Vi mÄ derfor bÄde som bedrift og bransje innrette oss slik at flere kvinner finner det interessant Ä sÞke seg til oss, bli og satse pÄ en karriere her. Det gir oss mangfold og det gir oss framtidig utvikling.

Motta push-varsler fra NTE

FĂ„ varsler i nettleseren med siste nytt og oppdateringer fra NTE

Ved aktivering gir jeg mitt samtykke til Ä motta push-varsler i nettleseren med siste nytt og oppdateringer fra NTE basert pÄ mine kundedata. Se vÄr personvernerklÊring.