Gjør det enklere for bedriftene å bruke mindre strøm

NTE tar ytterligere grep for å bistå norske bedrifter med å redusere både energibruken og energikostnadene når de nå kjøper seg inn i mandalsbedriften Energy Manager.  

Fem menn og en kvinne smiler til kameraet

– Vi har vært i markedet for å finne gode aktører på området, forteller Svein Olav Munkeby, som er konserndirektør i NTE. – Energy Managers software peker seg ut blant annet fordi det har et internasjonalt vekst- og skaleringspotensial. 

Synlige resultater

Softwareproduktet EnergyManager er utviklet i Norge over en tidsperiode på 7 år. Daglig leder Rune Rosseland er selv energirådgiver og energileder, og utviklet det produktet han selv savnet. 

– Markedet manglet en komplett programvare for energiledelse og energiovervåking, sier han. – Med EnergyManager kan kundene skreddersy den løsningen som passer best for kompleksiteten i hvert enkelt bygg. 

Fire menn står i en trapp

Svein Olav Munkeby, Rolf Halvorsen, Frode Walstad og Rune Rosseland

Softwaren består av 12 moduler som kan kombineres slik man vil. For noen kunder er det relevant å hente inn produksjonsdata fra solcelleanlegget på taket, fjernvarmesystemet eller termisk energi som varmebrønner. For andre er det viktigere å se inneklimadata som luftfuktighet, vannforbruk og lys. Med et helhetlig bilde på energiproduksjon og energiforbruk er det enklere å finne ut hvordan man kan kutte kostnader. Bare i 2021 sparte kundene til Energy Manager over 125 millioner kroner i energikostnader, og de reduserte Co2-utslippene sine med 150 000 tonn Co2.  – Potensialet for energieffektivisering i bygg er enormt, sier Munkeby. – Kundene til EnergyManager har halvert energikostnadene sine de siste årene. Enkelte av de som har investert i solcelleanlegg, har mer enn 100 % besparelse. Det er kjærkomne penger for bedriftene.

Gå til Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Slik leser du NTEs nye strømfaktura

Fra februar 2024 ser strømfakturaen fra NTE litt annerledes ut enn før. Vårt mål har vært å gjøre den mer oversiktlig for deg. Hvis du likevel lurer på noe som har med den ...

Gå til Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Landstrøm til digitaliserte lokaliteter

Når SinkabergHansen nå elektrifiserer fire av oppdrettslokalitetene sine, er det godt nytt både for miljøet og for lokalsamfunnene.

Gå til Tar grep for å få ned strømregningen

Tar grep for å få ned strømregningen

Snart 20 år etter at borettslaget Elvebredden på Steinkjer ble bygget, begynte styret å se på hvordan de kan få ned strømregningen. Nå har en befaring vist at de kan redusere ...

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.