Gjør det enklere for bedriftene å bruke mindre strøm

NTE tar ytterligere grep for å bistå norske bedrifter med å redusere både energibruken og energikostnadene når de nå kjøper seg inn i mandalsbedriften Energy Manager.  

Fem menn og en kvinne smiler til kameraet

– Vi har vært i markedet for å finne gode aktører på området, forteller Svein Olav Munkeby, som er konserndirektør i NTE. – Energy Managers software peker seg ut blant annet fordi det har et internasjonalt vekst- og skaleringspotensial. 

Synlige resultater

Softwareproduktet EnergyManager er utviklet i Norge over en tidsperiode på 7 år. Daglig leder Rune Rosseland er selv energirådgiver og energileder, og utviklet det produktet han selv savnet. 

– Markedet manglet en komplett programvare for energiledelse og energiovervåking, sier han. – Med EnergyManager kan kundene skreddersy den løsningen som passer best for kompleksiteten i hvert enkelt bygg. 

Fire menn står i en trapp

Svein Olav Munkeby, Rolf Halvorsen, Frode Walstad og Rune Rosseland

Softwaren består av 12 moduler som kan kombineres slik man vil. For noen kunder er det relevant å hente inn produksjonsdata fra solcelleanlegget på taket, fjernvarmesystemet eller termisk energi som varmebrønner. For andre er det viktigere å se inneklimadata som luftfuktighet, vannforbruk og lys. Med et helhetlig bilde på energiproduksjon og energiforbruk er det enklere å finne ut hvordan man kan kutte kostnader. Bare i 2021 sparte kundene til Energy Manager over 125 millioner kroner i energikostnader, og de reduserte Co2-utslippene sine med 150 000 tonn Co2.  – Potensialet for energieffektivisering i bygg er enormt, sier Munkeby. – Kundene til EnergyManager har halvert energikostnadene sine de siste årene. Enkelte av de som har investert i solcelleanlegg, har mer enn 100 % besparelse. Det er kjærkomne penger for bedriftene.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.