Hva sier lovverket om elbillading i borettslag og sameier?

Har beboerne i borettslag og sameier rett til Ă„ sette opp elbillader? Les hva lovverket sier om elbiler.
Boligblokk med fire etasjer

Bor du i sameie?

§25 i Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) regulerer seksjonseierens rett til Ä bruke bruksenheten og fellesareal. Her stÄr det fÞlgende om laderett i sameier:   En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte Ä samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Hvert enkelt sameie mÄ altsÄ legge til rette for at den enkelte beboer skal kunne fÄ ladet bilen sin. Det vil vÊre opp til de enkelte sameiene Ä bestemme hvordan eventuelle felleskostnader skal fordeles.

Bor du i borettslag?

Lov om burettslag (burettslagslova) har ikke regler om lading av elbil. En andelseier har derfor etter gjeldende rett ikke krav pÄ Ä sette opp ladepunkt. Borettslaget stÄr imidlertid fritt til Ä beslutte Ä sette opp ladepunkt.

Regjeringen har foreslÄtt Ä gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til Ä lade hjemme, pÄ visse vilkÄr. Dette vil kreve en lovendring. Forslaget om retten til Ä sette opp ladepunkt for elbil i borettslag ble sendt pÄ hÞring og hadde hÞringsfrist 1. september i 2019. HÞringsnotatet kan du lese her. Lovforslaget skal fremmes for Stortinget i lÞpet av 2020.

Trenger borettslaget ditt et elbilladeanlegg?

Vi leverer lÞsninger for elbilladeanlegg, med en ny og fleksibel betalingsmodell som gjÞr at det er mulig Ä unngÄ Þkning av husleia til beboerne. Les mer om dette her.

Motta push-varsler fra NTE

FĂ„ varsler i nettleseren med siste nytt og oppdateringer fra NTE

Ved aktivering gir jeg mitt samtykke til Ä motta push-varsler i nettleseren med siste nytt og oppdateringer fra NTE basert pÄ mine kundedata. Se vÄr personvernerklÊring.