Hva sier lovverket om elbillading i borettslag og sameier?

Har beboerne i borettslag og sameier rett til å sette opp elbillader? Les hva lovverket sier om elbiler.

Boligblokk med fire etasjer

Bor du i sameie?

§25 i Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) regulerer seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesareal. Her står det følgende om laderett i sameier:   En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.

Hvert enkelt sameie må altså legge til rette for at den enkelte beboer skal kunne få ladet bilen sin. Det vil være opp til de enkelte sameiene å bestemme hvordan eventuelle felleskostnader skal fordeles.

Bor du i borettslag?

Lov om burettslag (burettslagslova) har ikke regler om lading av elbil. En andelseier har derfor etter gjeldende rett ikke krav på å sette opp ladepunkt. Borettslaget står imidlertid fritt til å beslutte å sette opp ladepunkt.

Regjeringen har foreslått å gi andelseiere i borettslag en lovbestemt rett til å lade hjemme, på visse vilkår. Dette vil kreve en lovendring. Forslaget om retten til å sette opp ladepunkt for elbil i borettslag ble sendt på høring og hadde høringsfrist 1. september i 2019. Høringsnotatet kan du lese her. Lovforslaget skal fremmes for Stortinget i løpet av 2020.

Trenger borettslaget ditt et elbilladeanlegg?

Vi leverer løsninger for elbilladeanlegg, med en ny og fleksibel betalingsmodell som gjør at det er mulig å unngå økning av husleia til beboerne. Les mer om dette her.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.