Hvem betaler for elbillading i borettslag?

Med løsningen vår er dere sikret at hver enkelt beboer betaler for egen lading.

Far og sønn setter inn ladekabel i elbil

Elbillading i borettslag og sameier har vært et omstridt tema de siste årene, som for mange har vært vanskelig å løse. Dersom man har en felles parkeringsplass, vil det oppleves urettferdig om alle beboerne må være med å dekke strømforbruket til elbilladingen gjennom fellesutgiftene. 

Med vår elbilladeløsning gjør vi det mulig med en rettferdig fordeling av kostnaden for elbilladingen i et borettslag eller sameie. Etter at boligselskapet har sørget for en felles infrastruktur for lading, kan de beboerne som ønsker det, kjøpe sin egen ladestasjon. Denne ladestasjonen sørger for at den enkelte elbilleier betaler for egen lading. 

Hvordan fungerer løsningen i praksis?

Dersom du skaffer deg en slik elbillader må du registrere et bankkort som er knyttet til laderen din. Deretter betaler du en liten påkoblingsavgift og blir belastet for eget forbruk. Det sikrer at kostnaden for ladingen blir fordelt rettferdig, slik at naboen slipper å betale for at du lader elbilen på parkeringsplassen.   Beboerne eier elbilladeren sin selv. Når de flytter, kan de ta den med seg eller la den stå igjen for å øke boligverdien.

Trenger borettslaget ditt et elbilladeanlegg?

Vi leverer løsninger for elbilladeanlegg, med en ny og fleksibel betalingsmodell som gjør at det mulig å unngå økning av husleia til beboerne. Les mer om dette her.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.