Slik fungerer strømmarkedet

For at vi skal få strøm i stikkontakten hjemme, må vi forholde oss til til et nettselskap og til en strømleverandør. Vi forklarer deg forskjellen!

Illustrasjon som viser hvor strømmen går etter den blir produsert av vinn/vandkraft

Nettselskap

For å få strøm til hver by og bygd i Norge, trengs et stort og sammenhengende strømnett. Strømmen må leveres fysisk. Det må gå en ledning fra der strømmen produseres til der du bruker strømmen; for eksempel fra vannkraftverket som produserer strømmen og hjem til stikkontakten din. 

Selskapene som bygger ut, drifter, vedlikeholder og fornyer strømnettet, kalles nettselskap. Nettselskapene har monopol i sine områder, og virksomheten er strengt regulert. 

Alle som bruker strøm, betaler nettleie til nettselskapene. Nettleien går til å dekke drift, vedlikehold, beredskap, rehabilitering og modernisering av strømnettet. I tillegg er 45 % av nettleien skatter og avgifter til staten. Du kan lese mer om nettleie hos Norges Vassdrags- og energidirektorat, NVE.

Nettselskapet du har, avhenger av hvor i landet du bor. Bor du i Trøndelag, er det Tensio som er nettselskapet ditt.

Strømleverandør

Kjøp og salg av strøm foregår helt uavhengig av det fysiske strømnettet nettselskapene forvalter. Alle strømprodusenter varsler hvor mye de planlegger å produsere, og store innkjøpsselskaper melder hvor mye strøm de trenger. Prisen fastsettes etter tilbud og etterspørsel på strømbørsen Nord Pool, hvor alle handler med alle. 

De som kjøper inn strøm på strømbørsen, kalles strømleverandører. Strømmen de kjøper inn, selger de videre til husholdninger, offentlig virksomhet, næringsbygg og industri. Det fins mange ulike strømavtaler på markedet. Du velger selv hvilken strømleverandør du vil kjøpe strøm av, og hvilken strømavtale du vil ha. Når du velger avtale bør du se på hvor stort strømforbruk du har, og om du foretrekker en pris som følger markedet eller en pris som er forutsigbar. Noen er mest opptatt av at prisen er så lav som mulig over tid, mens andre er villige til å betale litt mer for forutsigbarhet. 

I NTE-konsernet er det NTE Marked som er strømleverandør. Vi selger strøm til kunder over hele landet. NTE Energi produserer selve energien, eller strømmen om du vil, og selger denne til strømbørsen. 

Ulike priser rundt om i landet

Selv om strømnettet er sammenhengende, er det begrensninger i kapasiteten til høyspentmastene mellom regionene. Når det i perioder er stor forskjell på tilbud og etterspørsel i ett område, kan det bety enten spesielt lave eller spesielt høye priser. Selv om du kjøper strøm fra en nasjonal leverandør, må du forholde deg til prisene i den regionene strømmen skal leveres.

I kundeappen får du full oversikt over strømprisen, time for time, det neste døgnet. I tillegg til at du kan følge med på strømforbruket ditt. Les mer og last ned kundeappen her.

Er du ikke NTE-kunde? Se våre strømavtaler.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.