Fordeler med solenergi

Flere og flere ser fordelene ved å kunne produsere egen strøm med solcelleanlegg. Kombinert med at solcelleteknologien stadig blir bedre, billigere og mer tilgjengelig, ligger alt til rette for at solenergi vil vokse betydelig i årene som kommer.

Mann og dame holder en baby foran et hus

Vi har samlet fem fordeler med å ha et solcelleanlegg:

1. Være selvforsynt med strøm

Med et solcelleanlegg vil du være delvis selvforsynt med strøm. Mengden du produserer selv, kan du spare fra strømnettet. Jo høyere strømprisene blir, jo mer gunstig vil det være. Og produserer du egen strøm i perioder du også bruker mye strøm, vil du klare å holde forbrukstoppene dine nede. Noe som blir gunstig om det innføres effekttariffer på nettleia. ​

2. Produsere fornybar energi

Solcelleanlegget vil sørge for at du får fornybar strøm i stikkontakten din. Selv om strømmen som produseres i Norge nesten kun er fornybar, er det ingen selvfølge at strømmen du kjøper er det. Vi eksporterer og importerer strøm fra andre land, og CO2 bryr seg lite om landegrenser. Det betyr at strømmen du kjøper i verste fall kan komme fra kullkraftverk i andre deler av Europa.

Med et solcelleanlegg er du garantert at strømmen du selv produserer er fra en fornybar kilde. I tillegg er det jo sånn at jo mer fornybar strøm vi produserer i Norge, jo mer av strømmen fra forurensende kilder i andre land kan vi erstatte.

3. Økonomisk lønnsomt

Selv om det kan være vanskelig å beregne lønnsomheten til et solcelleanlegg, så kan det være økonomisk lønnsomt på lang sikt. Prisene på solceller har sunket med 60 % de siste ti årene, og prisene fortsetter å synke.

Det er grunn til å tro at strømprisen vil øke i fremtiden. Blant annet på grunn av de store endringene strømmarkedet skal gjennom, og fordi strømnettet skal oppgraderes for hundrevis av milliarder i årene som kommer. I tillegg kan det komme endringer, som f.eks. innføring av effekttariff på nettleia. Da kan et solcelleanlegg være en lønnsom investering.

Kjøper du et solcelleanlegg får du økonomisk tilskudd fra Enova. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og gir derfor tilskudd til en rekke energitiltak. Du kan få inntil 28.750 kroner i støtte.

4. Solcelleanlegg er nesten vedlikeholdsfrie

Et solcelleanlegg krever nesten ingen vedlikehold. Solcellepanelene har en levetid på 25-30 år, og inverteren (som konverterer likestrøm til vekselstrøm) må kun byttes 1-2 ganger i løpet av disse årene.

5. Et solcelleanlegg vil øke verdien på boligen

Monterer du et solcelleanlegg på taket, vil det regnes som en forbedring av boligen din. Det gjør det mer attraktivt for potensielle kjøpere dersom du skal selge huset i fremtiden. Solcellepaneler vil også øke eiendommens energimerkin.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.