Gir støtte til solcelleanlegget

Med solcelleanleggene til NTE kan du få inntil 28 750 kroner i støtte fra Enova når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

Hus med solceller på taket

Det eneste kravet Enova stiller, er at du produserer din egen elektrisitet, og at du har en såkalt plusskundeavtale, altså at du selger den strømmen du produserer, men ikke bruker selv, tilbake til nettselskapet ditt. 

Selve installasjonen av solcelleanlegget gir deg 10 000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget ditt har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt. 

Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som solfangere eller et varmestyringssystem.

Engangsstøtte

Du kan få støtte fra Enova én gang. Det vil si at du ikke får et nytt tilskudd fra Enova hvis du utvider solcelleanlegget ditt. 

Du har to valg når det kommer til utbetaling av tilskudd fra Enova: Det ene er direkte betaling, slik at pengene står på kontoen din innen tre uker. Det andre er å få utbetalingen som en del av skatteoppgjøret. Beløpet blir det samme uansett hva du velger – det er bare tidspunktene som er forskjellige. Du bestemmer hvordan du vil få støtten utbetalt når du registrerer energitiltaket. 

Etter at solcelleanlegget ditt er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. 

Her finner du mer informasjon og søknadsskjemaet.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.