Måler hvor mye vann du bruker

Trondheim kommune er i full gang med å teste ut smarte vannmålere som sender en automatisk avlesning om vannforbruket én gang daglig. Pilotprosjektet kommer både hver enkelt husstand og hele kommunen til gode.

Foto: Merete Mauland

– Dette er litt nybrottsarbeid, sier Trym Sandblost, som er teknisk prosjektleder i Trondheim bydrift. – Ikke bare åpner dette for at folk betaler for det faktiske vannforbruket sitt. Det gjør det også enklere å finne lekkasjer på vannledningsnettet. 

Fra manuelt til automatisk

Hvis du ikke har vannmåler, betaler du for et estimert vannforbruk som baserer seg på hvor stor boligen din. Bor du i en av de 60 000 boligene med vannmålere, rapporterer du derimot det faktiske vannforbruket til kommunen én gang i året. Rapporteringen skjer enten via SMS eller via et skjema. 

– I dag er det mye manuell tasting av tallene, forteller Øyvind Lauvås, som er prosjektleder i Trondheim kommune. – Det åpner opp for feil, og innebærer mye jobb for saksbehandlerne i kommunen. 

Øyvind Lauvås

Hvis kommunen lykkes med pilotprosjektet med smarte vannmålere, som sender daglige automatiske avlesninger til et datasystem, vil mye av den manuelle jobben være en saga blott. 

Den største gevinsten med de smarte vannmålerne er at de vil bidra til å finne brudd og lekkasjer på vannledningsnettet. I dag anslår kommunen at nesten 30 % av vannet forsvinner i lekkasjer. 

Pilotprosjektet foregår på Tiller og Byneset; hvor det er satt opp henholdsvis 2 og 5 antenner. Til sammen er det installert 130 smarte vannmålere som automatisk sender informasjon om vannforbruket. Prosjektet gjennomfører Trondheim kommune sammen med NTE og Altibox. NTE leverer følgende tjenester inn i prosjektet: 

  • sensornett basert på LoRaWAN-teknologi

  • databaser og datainnsamling

  • visualisering av resultatene

flytter kumlokk

Strukturerer og samler data

De 130 vannmålerne som er koblet opp til sensornettverket, sender avlesinger over et radionett basert på LoRaWAN-teknologi. LoRa-nettet er et lisensfritt nettverk som bidrar til å holde kostnadene nede, og som gir stor frihet til kommunen. LoRa-teknologien er svært energieffektiv, og batteriet på vannmålerne forventes å vare ut målerens mekaniske levetid. 

– I tillegg til å teste LoRa, tester vi også Narrowband IoT (NB-IoT) som bruker mobilnettet, sier Sandblost. – Mye tyder på at denne teknologien kan bidra til å tette hull i LoRa-nettverket der vi mangler dekning. Ulempen med NB-IoT-målere er et høyere strømforbruk enn LoRa, og enn så lenge blir disse dyrere per måler. 

LoRa-nettet kan også brukes av andre sensorer i kommunal sammenheng; for eksempel til sykkeltelling på Blomsterbrua og måling av luftkvalitet. 

– Vi så tidlig mulighetene ved LoRa-teknologien, forteller Erik Jensen, som er prosjektleder i NTE. – Det å bygge et eget sensornettverk var en naturlig videreføring av den jobben vi allerede har gjort med å bygge fibernett til det offentlige, til bedrifter og til private husstander i Trøndelag. 

erik jensen

NTE jobber med flere andre prosjekter hvor LoRa-nettverket er bærende: 

  • Forskning på bærekraft og utvikling i landbruket, presisjonslandbruk og energioptimalisering innen landbruket.

  • Vi leverer tjenester til det offentlige hvor de kan se når det er glatt på veiene og om det er behov for å strø. Dette er en optimalisering av den daglige driften for kommunene.

  • Måling av vannstand og fyllingsgrad for vannmagasin til energikraftproduksjon.

– Pilotprosjektet sammen med Trondheim kommune er et resultat av rask og lettbeint innovasjon, gode samarbeidspartnere og mulig fordi vi utnytter det store fibernettet vi har investert i over mange år, mener Jensen. 

Mange bruksområder

På sikt kan man også se for seg helt andre bruksområder enn det man i dag tenker for vann og avløp. 

Mange kommuner leker med tanken om å bruke smarte vannmålere som velferdsteknologi. Hjemmehjelpen kan for eksempel få et varsel hvis en beboer ikke har tappet vann i løpet av en gitt periode. Smarte vannmålere kan også oppdage lekkasjer i hjemmet, og kan spare innbyggerne for store beløp. 

– Vi ønsker også at kommunens innbyggere skal få et mer bevisst forhold til hvor mye vann de bruker, sier Lauvås i Trondheim kommune. – Hyppigere avlesninger med smarte vannmålere vil gi hver enkelt bedre oversikt over forbruket sitt, og forhåpentligvis vil dette bidra til et lavere forbruk. 

– NTEs mål er å digitalisere hele Trøndelag, sier Jensen. – Vi er opptatt av at vi skal senke klimafotavtrykket både til kundene våre og til oss selv. I dette tilfellet brukes LoRaWAN-teknologien til å sørge for mindre vannforbruk - og det kommer oss alle til gode. 

Vil du vite mer om sensornettverk? Ta kontakt med Christian Jenssen eller Erik Jensen.

Informasjonen i saken er hentet fra en tidligere publisert sak på trondheim2030.no.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.