Solcellepanel er lønnsomt!

Uansett om du ser på solceller som en oppgradering av huset, et miljøbidrag eller en mulighet til å være selvforsynt med strøm, så er det økonomiske bildet en viktig faktor for de fleste. Men er det lønnsomt? Se regnestykket!

Moderne hus med solceller på taket

Per dags dato er vi tydelig på at det økonomiske bildet ene og alene ikke bør være årsaken til at man investerer i solenergi, men likevel kan det være bedre lønnsomhet i en solcelleinvestering enn folk tror.

For å sette opp et regneeksempel kan vi ta utgangspunkt i et solcelleanlegg med 20 solcellepaneler.  Medium solpakke med enovastøtte og 30 000,- i innskudd, betaler man 1134,-/mnd for i 7 år. Da kan man se på innskuddet som verdiøkning på bolig, og om 7 år vil man få redusert sine strømkostnader gjennom året. Dersom NVE innfører effekttariff, vil lønnsomheten bli enda bedre.

Dersom man antar at anlegget har en levetid på 30 år, så vil du ha «gratis» strøm i 23 år etter at anlegget er nedbetalt. 

Dette regnestykket tar ikke hensyn til at strømprisene vil stige i løpet av anleggets levetid, samt at levetiden ofte kan nå både 30 og 40 år. For 30 år siden var strømprisen en femtedel av dagens strømpriser, så strømprisen vil nok være på et helt annet år 20-30 år frem i tid.

Høyere strømpriser, effekttariffer og andre faktorer

​Statnett og Olje- og Energidepartementet tar utgangspunkt i at strømpris, nettleie og avgifter totalt vil øke med 4,4 prosent per år i sine rapporter. Skal regnestykket settes opp riktig må man også regne inn inflasjon (2,5 %). Totalt sett vil uansett strømprisen være høyere 30 år frem i tid enn den er i dag. 

I tillegg vet vi at NVE ønsker å innføre effekttariff på nettleia. Med effekttariffer må du begynne å betale nettleie ut fra hvor store forbrukstopper du har i løpet av døgnet. Da kan plutselig et solcelleanlegg få en større økonomisk betydning, da det kan hjelpe deg å holde forbrukstoppene dine, og dermed nettleia, nede. 

I realiteten vil nedbetalingstiden til et solcelleanlegg være betraktelig kortere enn det som skisseres i regnestykket over – og i noen eksempler kan den faktisk halveres.

Ingen vedlikeholdskostnader

Et solcelleanlegg har nesten ingen vedlikeholdskostnader i løpet av levetiden, og anlegget har en levetid mellom 25 og 30 år. Skal man være helt sikker på at regnestykket blir så riktig som det er mulig å anslå, kan man legge inn at man må bytte inverteren to ganger i løpet av levetiden.

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.