Myte 3: Solceller er for dyrt

Kjøper du solceller i dag, tar det relativt lang tid før du har betalt ned investeringen. Men siden solcellepanelene har en forventet levetid på 25-30 år, kan investeringen bli lønnsom på lengre sikt.

Familie med solceller på taket

Strømprisene i Norge er relativt lave, og derfor kan det virke uforholdsmessig dyrt å investere i et solcelleanlegg. Har du et kortsiktig perspektiv på det, er nok ikke solceller det som gir deg størst avkastning. ​- Men kanskje er det ikke verdien i kroner og ører som er viktigst når du investerer i solceller, sier Erik Hatling, forretningsutvikler i NTE. 

- Flere av kundene våre er over gjennomsnittet interesserte i teknologi, og de gir uttrykk for at signaleffekten overfor barna er vel så viktig som investeringen. 

De siste 10 årene har prisen på solceller sunket med 60 prosent, og i en rapport fra WWF og Accenture forventes det at tilbakebetalingstiden for solcelle-panel på husstak vil gå betraktelig ned i årene som kommer; kanskje til så lite som 7 år innen 2030. Det forutsetter at dagens støttenivå for solceller fortsetter.

Dersom du har planer om å bytte eller oppgradere taket ditt, eller du skal bygge nytt hus, så kan regnestykket se enda bedre ut. Da skal du likevel gjøre en investering i taket, og solcelleløsninger kan være et alternativ til andre byggematerialer. Kostnaden for bygningsintegrerte solcelleanlegg er ofte på nivå med andre byggematerialer, som for eksempel glass, naturstein, kobber osv. Og i markedet for litt mer eksklusive byggematerialer er solceller blitt konkurransedyktig på pris, målt i kroner per kvm.

Støtteordninger

Det fins flere ulike støtteordninger som både reduserer kostnaden ved å investere i et solcelleanlegg, og som kan gjøre solceller lønnsomt i et livsløpsperspektiv.

Plusskunde

​Hvis solcelleanlegget ditt produserer mer strøm enn det du bruker selv, kan du bli en såkalt plusskunde. Det betyr at du får betalt for å selge den strømmen du ikke bruker, tilbake til strømnettet. 

I perioder med mye sol kan du nemlig produsere mer strøm enn det du bruker selv, og da kan du selge det tilbake til nettselskapet. Nettselskapet bruker da gjerne strømmen din i perioder hvor det er ekstra stort påtrykk på nettet; typisk på morgenen og når folk kommer hjem fra jobb og mange bruker mye strøm samtidig. Under disse effekttoppene kan du tjene ekstra mye på å bruke egenprodusert solstrøm, siden du verken betaler høy strømpris eller høy nettleie under slike effekttopper.

Investeringsstøtte

​Enova tilbyr investeringsstøttesom dekker en andel av kostnaden ved å installere solcelleanlegg. Enkelte kommuner tilbyr også investeringsstøtte. Det fins også andre, og mer indirekte, økonomiske fordeler av å installere solcelleanlegg. Verdivurderingen av boligen din påvirkes avenergi- og miljøstandarden. For å oppnå de beste miljøstandardene for boliger og bygninger, kreves det solcelleanlegg. Hvis du integrerer solcellene i boligen din når du bygger nytt eller rehabiliterer, for eksempel med takstein eller fasadeplater, kan du i tillegg spare kostnaden fra materialene som solcellene erstatter.

Lave vedlikeholdskostnader

Solcelleanlegg har nesten ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Et solcelleanlegg kan operere nærmest feilfritt i 25 år uten at det påløper store kostnader underveis, med unntak av noen driftskostnader. Effekten av solcellene taper seg lite i årenes løp.

Dyrere strøm i fremtiden

Samtidig som solcelleanleggene antakelig vil bli billigere i årene som kommer, er det sannsynlig at strømprisene i Norge vil stige. Da kan solcelleanleggene vise seg å være en god investering.

Vi tar livet av flere myter om solenergi!

​Vil du lære mer om solenergi? Her tar vi livet av flere myter om solenergi:

Hei 👋 Trenger du hjelp? Chat med oss.