Hva er forskjellen på fiber og 5G?

Selv om vi er overbevist om at fiberbredbånd er best for alle, er vi glade for at 5G nå rulles ut i samfunnet. 5G er nemlig et godt supplement til fiberbredbåndet.

Foto: Sune Eriksen | TinAgent ©Altibox
NB: bruksrettighetene på bildene i denne mappen utgår 1. januar 2025.

Hvor kjapt nett vil du ha? 

Enkelt forklart er fiberbredbånd internett med uendelig kapasitet. Med fiberbredbånd fra Altibox og NTE kan du få stabile hastigheter helt opp i 1000 megabit per sekund (Mbps). I prinsippet er kapasiteten i fibernettet nesten uendelig. 

Til sammenligning vil 5G få hastigheter på godt over 100 Mbps når det er bygget ut, men det vil være begrenset av hvor du er og hvor mange som er koblet på nettet samtidig som deg. 

I dag abonnerer 70,5 % på hastigheter over 100 Mbps. 

Trenger du et nett som laster like kjapt opp som ned? 

Med fiberbredbånd har du såkalt symmetrisk hastighet. Det betyr at det går like kjapt å laste ned fra nett som å laste opp. Det er både praktisk og kjekt både når du sitter på hjemmekontor og når du gamer! 

Hastigheten i 5G-nettet, derimot, påvirkes av ytre omstendigheter som avstanden til basestasjoner og hvor mange andre som bruker nettet samtidig. Derfor kan du ikke ta for gitt at du kan laste både opp og ned like raskt. 

Scrabblebrikker med 4-tall, 5-tall, en G og et wifi-signal

Vil du ha ditt eget nett eller dele med andre? 

Med fiber får du en helt egen fiberkabel inn til husveggen. Det betyr at verken kvaliteten eller hastigheten på nettet blir påvirket av om naboene bruker nettet mye. 

Har du fibernett unngår du også andre begrensninger, for eksempel avstanden til nærmeste basestasjon for radiosignaler. 

Med 5G kan både kapasiteten og hastigheten begrenses hvis det er langt til nærmeste basestasjon, eller hvis det er mange brukere i samme område. 

Vil du ha et nett som varer for alltid? 

Fiberbredbånd er en fremtidsrettet teknologi som varer for evig. I og med at signalene i fiberkablene sendes med lysets hastighet, er det bare utstyret som setter begrensninger for hvor raskt fiberbredbånd du kan få.

5G er femtegenerasjons mobilnettverk. Det har lavere forsinkelser og større kapasitet enn forgjengerne 3G og 4G, men det har på ingen måte den samme tidshorisonten som det fiberbredbånd har. 

Teknologien som gir deg nettilgang utvikler seg altså stadig. Likevel vil fiberbredbånd fortsatt alltid være den raskeste og mest stabile nettilgangen.

Mann og dame som gamer

5G bra, fiber best

Selv om vi mener at fiberbredbånd er å foretrekke, er vi veldig glade for at 5G-nettet bygges ut. Norge har kommet langt når det gjelder utbygging av fremtidsrettet bredbånd, men likevel er det altfor mange husstander som ikke har bredbånd. Dessuten er det store forskjeller i høykapasitetsdekningen mellom bygd og by. Skal vi sikre sysselsetting og verdiskapning i hele landet, må vi sørge for at det blir bygd ut bredbånd der folk bor og jobber. 

Noen steder er det verken praktisk eller økonomisk gjennomførbart å bygge ut fibernett. Da er 5G en god løsning! Men 5G-teknologien forutsetter basestasjoner med fibertilknytning, og derfor er 5G-utbyggingen helt avhengig av at det bygges ut mer fiberbredbånd. I tillegg krever basestasjonene til 5G-nettet svært mye strøm. 

Ja takk, begge deler

Vi unner alle i Norge godt nett. Derfor er vi glade for at de som ikke har mulighet til å få fiber, kan koble seg på 5G-nettet, og for at fiberen gjør utviklingen mulig. 

Har du lyst på lynraskt fiberbredbånd?